Điều Răn Sống Yêu Thương – 1/7/2020

2121

 

I Giăng 4:19-21   

“Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói yêu thương anh em là điều răn, Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh điều gì? Mối liên hệ giữa yêu Chúa và yêu anh em như thế nào? Làm thế nào để chúng ta thể hiện tình yêu thương anh em như Chúa đã yêu?

Trong sách Phúc Âm của mình, Sứ đồ Giăng cho biết Chúa Giê-xu đã ban một điều răn mới cho môn đệ: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Và trong thư I Giăng, ông tiếp tục khẳng định sống thể hiện tình yêu thương với anh em mình là điều răn của Đức Chúa Trời (câu 21). Như vậy, sống yêu thương là điều con dân Chúa phải thực hành dù muốn hay không muốn, không lý luận, không thắc mắc.

Khi Sứ đồ Giăng nói “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (câu 19), ông muốn nhắc con dân Chúa rằng con người tự nhiên không có tình yêu của Chúa, nên chúng ta không thể sống yêu thương khi chưa đón nhận tình yêu Chúa tuôn đổ trong chúng ta. Như vậy, tình yêu anh em mà ông đang dạy không phải là tình yêu vị kỷ của người thế gian, nhưng đó là tình yêu thương không điều kiện của Đức Chúa Trời. Chúa đã yêu chúng ta trước, Ngài đã tuôn đổ tình yêu Ngài trên chúng ta bằng cách ban Con Một của Ngài đến thế gian chịu chết cho tội lỗi chúng ta, và bây giờ chúng ta cũng phải yêu nhau bằng tình yêu của Chúa đã yêu chúng ta. Sứ đồ Giăng cho biết yêu Đức Chúa Trời và yêu anh em mình là hai điều liên hệ chặt chẽ với nhau. Không thể nói mình yêu Đức Chúa Trời nhưng lại không thể hiện tình yêu với anh em mình, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Ngài, nên anh em mình là hình ảnh thấy được của Đức Chúa Trời không thấy được. Ngược lại, không ai có thể thật sự yêu anh em mình nếu không thật sự yêu Đức Chúa Trời (câu 20).

Nhiều người nói sống yêu thương theo Lời Chúa dạy khó quá, chúng ta không thể làm được. Hơn nữa, con người luôn đem lại cho chúng ta nhiều điều phiền toái, nói xấu chúng ta, làm cho chúng ta buồn giận v.v… khiến chúng ta rất khó yêu thương. Tuy nhiên, sống yêu thương là điều răn, mạng lệnh phải làm (câu 21), vì vậy con dân Chúa phải sống thể hiện tình yêu thương với Chúa và với nhau. Muốn thể hiện được tình yêu thương theo điều răn Chúa dạy, trước hết chúng ta phải hết lòng yêu Chúa để đón nhận tình yêu Chúa yêu mình, rồi khi ấy không phải chúng ta cố gắng sống yêu thương bằng sức mình, nhưng chính tình yêu của Chúa trong chúng ta sẽ tràn ra cho anh em. Lúc ấy, chúng ta mới có thể yêu Chúa và yêu người khác như Chúa đã yêu.

Bạn có sẵn lòng yêu anh em mình như điều răn Chúa dạy không?

Lạy Chúa, con còn nhiều thiếu sót trong việc thể hiện tình yêu thương với anh em. Xin tình yêu Chúa tuôn chảy trong con để tình yêu Ngài tràn ra cho những người chung quanh hầu cho họ cũng thấy Chúa qua nếp sống yêu thương của con.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org