Đến Ngày Phán Xét – 18/3/2023

15139

 

 

Ma-thi-ơ 12:41-42

Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác” (II Phi-e-rơ 3:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói đến ngày phán xét sẽ có những ai đứng dậy để lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Vì sao Chúa lại nói như vậy? Chúng ta được sự nhắc nhở nào qua phần Kinh Thánh này?

Trong câu 41, Chúa Giê-xu tiếp tục câu chuyện Tiên tri Giô-na để lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Ngài phán: “Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó…” (câu 41a). Khi Tiên tri Giô-na công bố sứ điệp đoán phạt thì từ vua đến dân đều ăn năn thống hối tội của mình (Giô-na 3:5-6). Dân Ni-ni-ve không thờ Đức Chúa Trời, không biết Tiên tri Giô-na, nhưng khi nghe sứ điệp của Chúa họ đã ăn năn và được tha thứ. Trong khi đó, Chúa Giê-xu tôn trọng hơn Tiên tri Giô-na, và người Do Thái có luật pháp, biết Đức Chúa Trời nhưng họ lại khước từ sứ điệp của Chúa Giê-xu, lên án và vu khống Ngài.

Chúa Giê-xu cũng dùng câu chuyện Nữ vương Sê-ba đến Giê-ru-sa-lem khi nghe đồn về sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn và về Danh của Đức Giê-hô-va (I Các Vua 10:1-9). Sê-ba ở cách Y-sơ-ra-ên gần 2.000 cây số về hướng Đông Nam, từ nơi xa xôi đó, vị nữ vương cũng tìm đến để nghe lời khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn. Trong khi đó, những thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại đang ở rất gần Chúa Giê-xu, họ không chỉ được nghe về sự cao trọng của Đức Chúa Trời mà họ cũng được biết về phương cách để được vào Nước Trời nữa, thế nhưng họ lại chống đối và khước từ sứ điệp cứu chuộc của Chúa Giê-xu, Đấng tôn trọng hơn Vua Sa-lô-môn.

Phần Kinh Thánh này cho chúng ta cơ hội nhìn lại chính mình, khi mọi Cơ Đốc nhân đều rất dễ dàng sở hữu một quyển Kinh Thánh, nhưng chúng ta có đọc và làm theo những điều đã chép ở trong chưa? Chúng ta có khao khát mỗi ngày được biết nhiều hơn về Cứu Chúa của mình không? Dân thành Ni-vi-ve ăn năn tội khi nghe về sứ điệp cảnh báo của Chúa, còn chúng ta nhiều khi không quan tâm đến tình trạng thuộc linh của mình, và càng không muốn nghe Lời Chúa chỉ ra những tội lỗi mình đang phạm phải. Nữ vương Sê-ba khao khát được biết về sự khôn ngoan và những điều cao trọng của Đức Chúa Trời, còn chúng ta có đang học biết về Chúa nhiều hơn mỗi ngày, có đang khao khát mỗi ngày một sâu nhiệm hơn trong sự thông biết Chúa hay không? Đừng để đến ngày phán xét, chúng ta lại ở trong vị trí của những người bị lên án. Chúa cho chúng ta có nhiều thuận lợi hơn dân thành Ni-ni-ve và Nữ vương Sê-ba, đừng để mình lại bị kết án và phải nhận hình phạt trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời.

Có điều nào hay tội lỗi nào Lời Chúa đang cáo trách bạn không? Bạn sẽ bị lên án hay được ban thưởng trong ngày đoán xét của Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, xin cứu con khỏi sự cứng lòng, xin cho con nhận biết sự cảnh báo từ Lời Chúa về những sự yếu đuối của con để con ăn năn kịp thời và không phải bị đoán phạt trong ngày Chúa đoán xét thế gian này.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 13:1-14:9

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTi Hruê Phat Kđi – 18/3/2023
Bài tiếp theoĐăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư Truyền Đạo Chấp Sự, Quý I Năm 2023