Đêm Truyền Giảng Tìm Về Tình Yêu Tại Chi Hội Đà Nẵng.

650

HTTLVN.ORG – 400 người đã tham dự đêm truyền giảng đầy phước hạnh, được tổ chức tại Chi Hội Đà Nẵng ngày 01 tháng 07 năm 2012. Điều mà Hội Thánh dâng lên Chúa lời cảm tạ không chỉ là kết quả Ngài ban cho, nhưng cả sự tể trị của Chúa trên thời tiết và trong những công tác chuẩn bị.


1

Quang cảnh đêm truyền giảng


Ông Ngô Minh An hướng dẫn chương trình, đã giới thiệu về tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho con người tội lỗi. Qua các bản Thánh ca: Kỳ Diệu Thay Christ Tôi, Ca Khúc Bình An, Chẳng Ai Bằng Giê-xu, Kìa Chín Mươi Chín Con… được thể hiện sâu lắng bởi những đời sống được Chúa cứu chuộc.


2

Ông Ngô Minh An, hướng dẫn chương trình

 

5

6

Tôn Vinh Chúa


Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường đã chia sẻ với chủ đề “Tìm Về Tình Yêu” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Rô-ma 5:8 “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta,khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. Tìm Về Tình Yêu cũng chính là tìm về với Đấng Sáng tạo, với nguồn của tình yêu, vì Chúa Giê-xu là Chúa của tình yêu.


4

Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường, rao giảng về tình yêu của Chúa


Mục sư Hội trưởng kết thúc bài chia sẻ với lời kêu gọi đầy ơn Chúa. Đáp ứng lời kêu gọi đã có 43 thân hữu tin nhận Ngài trong sự vui mừng của cả Hội Thánh.


7

43 Thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa


 

Tạ ơn Chúa trong 6 tháng đầu năm, đã có 537 người tin nhận Chúa trong các chương trình truyền giảng; ước ao tôi con Chúa tại Chi Hội Đà Nẵng không dừng lại, nhưng mỗi ngày trở nên một chứng nhân đắc lực trong nhà Chúa, qua đó nhiều linh hồn đang hư mất sẽ Tìm Về và nhận được Tình Yêu của Chúa Giê-xu.

 


TTV. Nguyễn Hoàng

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Và Công Bố Chức Danh Mục Sư Tại Hội Thánh Khu VI.
Bài tiếp theoBài thứ 182: Đo Lường Đức Tin