Đấng Ban Mọi Sự Yên Ủi – 24/3/2022

2998

 

 

II Cô-rinh-tô 1:1-7

“Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Thư II Cô-rinh-tô do ai viết và gửi cho ai? Vì sao mở đầu thư này Sứ đồ Phao-lô nói đến sự yên ủi từ Đức Chúa Trời? Ích lợi của sự yên ủi mà Sứ đồ Phao-lô nhận được từ Chúa như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm điều này ra sao?

Dù đã giới thiệu trong thư thứ nhất viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng trong bức thư thứ hai này, Sứ đồ Phao-lô một lần nữa giới thiệu cho độc giả của ông biết rằng chức vụ sứ đồ ông đang thi hành là “theo ý muốn Đức Chúa Trời” chứ không phải ý muốn con người hay ý muốn của ông, và ông “làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ” vì chính Ngài đã chọn, bắt phục và sai phái khi ông đang trên đường đi Đa-mách (Công Vụ 22:6-10). Thời điểm viết thư này, ông Ti-mô-thê đang ở với Sứ đồ Phao-lô nên ông ghi cả tên hai người cùng gửi cho các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô và hết thảy các thánh đồ trong khắp miền A-chai.

Sứ đồ Phao-lô cho biết suốt những năm tháng cùng với các anh em thực hiện công tác rao truyền Phúc Âm, ông đã phải đối diện với nhiều sự hoạn nạn, mà ông gọi đây là “những sự đau đớn của Đấng Christ” (câu 5), tuy nhiên khi những sự đau đớn này chan chứa trong đời sống chức vụ của ông cùng các cộng sự thì khi ấy “sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy”. Chính sự yên ủi họ nhận được đã trở nên nguồn năng lực lớn lao để họ có thể tiếp tục công tác rao truyền Phúc Âm, đồng thời “cho anh em được yên ủi và được rỗi” (câu 6), nghĩa là đem đến sự ích lợi cho các tín hữu Cô-rinh-tô vì họ được nghe Phúc Âm, được cứu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Một khía cạnh khác, khi trải qua những khó khăn và nhận được sự yên ủi từ Đức Chúa Trời, thì Sứ đồ Phao-lô và các anh em đã dùng kinh nghiệm họ có được để yên ủi những anh em khác cũng ở trong hoàn cảnh khó khăn vì cớ rao truyền Phúc Âm.

Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài cũng từng đối diện với sự chống đối, khinh khi, thậm chí bị kẻ thù lập mưu để hại mạng sống. Và Ngài cho biết các môn đệ của Ngài cũng phải đối diện những gì Ngài đã trải qua (Giăng 15:18-20). Rao giảng Phúc Âm không thể nào tránh khỏi những khó khăn, bắt bớ. Nhưng tạ ơn Chúa vì nhờ kinh nghiệm được sự yên ủi và nâng đỡ của Chúa, chúng ta cũng có thể yên ủi nhau trong những hoàn cảnh gian nan khốn khó khi phục vụ Ngài, Đấng ban mọi sự yên ủi để chúng ta yên ủi lẫn nhau.

Bạn có nhận được sự yên ủi từ Chúa để bước đi trong nghịch cảnh và quan tâm yên ủi lẫn nhau không?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng ban mọi sự yên ủi cho con dân Ngài, xin cho con kinh nghiệm được sự yên ủi từ Ngài để tiếp tục vững vàng trong công tác Chúa giao và có thể yên ủi được những anh em khác trong gia đình đức tin.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Pub Kev Txhawb Zog – 24/3/2022 
Bài tiếp theoBình Thuận: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Sông Dinh