Đắk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Giáo Phẩm – Chấp Sự Quý 3/2020

856

HTTLVN.ORG – Trong kế hoạch thường niên của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông thì mỗi quý sẽ tổ chức hội đồng bồi linh cho Mục sư, Truyền đạo và các Chấp sự trong tỉnh. Tuy nhiên, năm 2020 là một năm đầy sự biến động vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Chính vì vậy từ đầu năm cho đến quý 3 sau thời gian giãn cách xã hội thì tôi con Chúa trong tỉnh mới có thể tham dự được kỳ hội đồng này.

Hội đồng khai mạc lúc 9 giờ ngày 28/9/2020 tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Diễn giả là Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng thư ký Tổng Liên Hội. Tham dự hội đồng còn có Mục sư YDjren, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Đắk Nông; Ban Đại diện Tin Lành cùng khoảng 700 Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự của gần 130 Hội Thánh trong tỉnh.

Vì sức chứa bên trong của nhà thờ có giới hạn, cho nên nhiều con cái Chúa về dự hội đồng phải ngồi bên ngoài hành lang nhà thờ và theo dõi qua màn hình.

Mục sư YDjren, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ

Buổi sáng, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận nương trên nền tảng I Cô-rinh-tô 15:58 với đề tài “Vững Mạnh Để Phục Vụ” giảng bồi linh cho hội đồng. Đầy tớ Chúa khích lệ hội đồng hãy vững vàng đức tin trong Chúa, sẵn sàng đối diện với những thách thức, cám dỗ để phục vụ Chúa nhất là trong thời kỳ cuối rốt đầy dẫy những biến động.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa

Buổi chiều, hội đồng tiếp tục với đề tài “Sự Cam Kết Của Người Theo Chúa”. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận nương trên Lời Chúa trong Lu-ca 9:23, hướng hội đồng từ sự vững vàng trong Chúa đến sự tái xác nhận và tái cam kết hầu việc Chúa, sẵn sàng vác thập tự giá mình mỗi ngày mà đi theo trọn con đường Chúa đã đi.

Một số ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Cũng trong kỳ hội đồng này, Mục sư Điểu Phi, Trưởng Ban Đại diện đã báo cáo về sinh hoạt của các Hội Thánh trong tỉnh. Nhìn chung, dù có những khó khăn, giới hạn vì sự giãn cách xã hội nhưng mọi sinh hoạt của các Hội Thánh vẫn ổn định và được tăng trưởng.

Hội đồng bồi linh đã đem lại một sự tươi mới tâm linh và một năng lực mới bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh cho tôi con Chúa. Thánh Linh Chúa đã động chạm, thôi thúc lòng nhiều người, đem đến sự tái cam kết mạnh mẽ, vững vàng trở về để phục vụ Chúa sau những ngày Hội Thánh có phần nguội lạnh bởi sự giãn cách xã hội.

CTV. Thiên Bảo