Đắk Lắk: Trại Bồi Linh Tập Huấn Ban Điều Hành Thanh Niên

2129

 

HTTLVN.ORG – “Chất” là kỳ trại thật đặc biệt với chủ đề hấp dẫn ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều bài học thuộc linh, giúp người trẻ nhận định giá trị thật của Cơ Đốc nhân đang sống giữa đời và can đảm sống bày tỏ đức tin – sống đúng “Chất” mà Chúa ban cho, không làm theo đời này, mà được biến đổi để làm vinh hiển danh Chúa. 


Quang cảnh trong nhà thờ

Nhằm khích lệ, gây dựng đời sống tâm linh tăng trưởng và nếp sống làm sáng danh Chúa cho các bạn Thanh niên Cơ Đốc, Ban Thanh niên tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng kỳ trại Bồi linh Tập huấn Ban Điều hành Thanh niên do Khối Thanh niên UB TTN TLH cùng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 9-11/11/2023, tại nhà thờ Tin Lành Buôn A Lê A, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột. Kỳ trại có chủ đề là “Chất” và Kinh Thánh nền tảng trong sách Đa-ni-ên và Rô-ma 12:2 “Đừng Làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.


MS Ai Buân giảng Lời Chúa

Tham dự kỳ trại bồi linh tập huấn, về phía Khối Thanh niên của UB TTN TLH có MSNC Nguyễn Vĩnh Duy – Trưởng Khối, cùng cô Đỗ Thị Thanh Phương và cô Kiều Nguyễn Bảo Ân; về phía Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, có Mục sư Ai Buân – Thư ký BĐD, Mục sư Y Thoan Niê – Trưởng ban cùng các Mục sư trong Ban Điều hành Thanh niên tỉnh; các tôi tớ Chúa đặc trách, cùng hơn 500 trại sinh, là nhân sự khu vực của các huyện trong tỉnh Đắk Lắk.


Giờ tĩnh nguyện buổi sáng

Chương trình được bắt đầu vào lúc 8g30, ngày 09/11/2023 qua lời cầu nguyện và tuyên bố khai mạc của Mục sư Ai Buân. Mục sư Ai Buân cũng có sứ điệp bồi linh dựa trên câu Kinh Thánh Rô-ma 12:2. Sau đó, MSNC Nguyễn Vĩnh Duy cùng các nhân sự Khối Thanh niên đã triển khai các bài học, giúp trại sinh nhận biết ý nghĩa của nếp sống “Chất” trong hành trình theo Chúa của người trẻ khi đối diện khủng hoảng, đắc thắng cám dỗ và đương đầu thách thức trong sự nhận biết Chúa là Đấng Tể trị và là Đấng Thánh khiết.


MS Y Thoan Nie, Trưởng ban Điều hành Thanh niên tỉnh Đắk Lắk

Đặc biệt trong kỳ trại là phần Trò chơi lớn rất sôi động. Các chủ đề đối diện khủng hoảng – đắc thắng cám dỗ và đương đầu thách thức được tái hiện lại qua các hoạt động, giúp trại viên được trải nghiệm phần nào hành trình của Đa-ni-ên và ba người bạn khi dám sống đúng với đức tin trong hoàn cảnh bị lưu đày và giữa xã hội không tin thờ Chúa. Hai chuyên mục hội thảo về “Đắc thắng cám dỗ” và “Sống chất trong tình yêu” là những phần hấp dẫn với những câu hỏi và thảo luận giúp trại viên nắm vững “Chất của người Cơ Đốc trong cuộc sống và trong tình yêu – hôn nhân, để có thể sống thánh khiết trước mặt Chúa. Kết trại là phần Ga-la giúp các trại viên gắn kết với nhau cũng như phản hồi, ghi nhớ và thực hành bài học thuộc linh qua các tiểu phẩm và bài hát tôn vinh Chúa.


Diễn giả chương trình: MSNC Nguyễn Vĩnh Duy


Diễn giả chương trình: cô Đỗ Thị Thanh Phương

Vì đây là kỳ trại bồi linh tập huấn, nên ngoài nội dung kỳ trại bao gồm những bài học Kinh Thánh, Khối Thanh niên cũng kết hợp truyền tải phương pháp tổ chức trại và cách học Lời Chúa qua các hình thức bồi linh, thảo luận nhóm nhỏ, tĩnh nguyện, chuyên đề, các trò chơi ngoài trời và Ga-la… giúp cho các trại viên tham dự kỳ huấn luyện như một kỳ trại mẫu để Ban Điều hành về tổ chức trại bồi linh – thông công cho các ban Thanh niên tại địa phương.


Trò chơi: Lưu đày Ba-by-lôn (một phần của Trò Chơi Lớn)

Tạ ơn Chúa, ba ngày trại diễn ra cách tốt đẹp, và thì giờ cuối của ngày kết trại là những cảm xúc khó tả của những tấm lòng được đụng chạm qua Lời Chúa. Những Đa-niên trong thời hiện đại cam kết trung thành với Chúa sống đúng “Chất” Chúa ban, xứng đáng là muối và ánh sáng cho thế gian, giữa cuộc đời tăm tối.

Kỳ trại kết thúc vào lúc 16g45 ngày 11/11/2023 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục Sư Ai Buân, ai nấy điều vui mừng thỏa lòng trong ơn Chúa!

CTV. Ziôn

Bài trướcQuảng Nam: Thông Công 10 Ban Trung – Tráng Niên
Bài tiếp theoLâm Đồng: Bồi Linh “Sứ Mạng Hội Thánh Trong Thế Kỷ 21”