Đắk Lắk: Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật

726

HTTLVN.ORG – Nhằm mục đích nâng cao kỷ năng dạy và trình độ hiểu biết về công tác dạy Kinh Thánh trong các lớp Trường Chúa nhật tại các Hội Thánh trong tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH phối hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tập huấn giáo viên TCN từ ngày 10-13/04/2018, tại 2 địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Phước An cho Khu vực I+II và nhà thờ Tin Lành Alê A cho Khu vực III +IV.

Hiện diện có:

– Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội;

– Mục sư Philemol Lemuos, Thư ký Ban Đại diện – đặc trách Cơ đốc Giáo dục

– Mục sư Lê Hoàng Phúc, giảng viên cho 2 khu vực;

– Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự, giáo viên Trường Chúa nhật trong các Hội Thánh tỉnh Đắk Lắk, với hơn 500 người cùng tham dự chương trình tập huấn kỳ nầy.

Tại 2 địa điểm các học viên đã được Mục sư Lê Hoàng Phúc triển khai “Giáo Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật” để giúp cho các giáo viên kỷ năng dạy, nâng cao trình độ hiểu biết về công tác dạy Kinh Thánh trong các lớp học Trường Chúa Nhật qua môn học: “Cẩm Nang Giáo Viên Trường Chúa Nhật“.

Với cách truyền đạt thu hút và dễ hiểu, Mục sư giảng viên đã đem đến cho học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỳ nầy sự chăm chú, lắng nghe đầy đủ để khi trở về Hội Thánh địa phương các giáo viên có thể thực hiện công tác dạy Lời Chúa cho các học viên TCN đạt hiệu quả hơn, ngỏ hầu góp phần xây dựng Hội Thánh được vững mạnh hơn nữa trong những ngày tới.

Chương trình tập huấn TCN được kết thúc vào ngày 13/04/2018 .

CTV. Thiên Phước


Quang cảnh
nhà thờ Buôn Alê A trong ngày tập huấn


MS Lemuos Philemon chào mừng và khai mạc


Mục sư Lê Hoàng Phúc triển khai bài học


Mục sư Y Mrên Niê, cầu nguyện