Đà Nẵng: Khai Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Năm 2019

947

HTTLVN.ORG – Nhằm trang bị cho các học viên của các Chi Hội trong khu vực thành phố Đà Nẵng về kiến thức Kinh Thánh một cách hệ thống, sự hiểu biết Thần học căn bản, và một số kỹ năng cho chức vụ hầu việc Chúa, Ban Đại diện Tin Lành Đà Nẵng cậy ơn Chúa tổ chức khóa học Thánh Kinh Căn Bản năm 2019.

Khóa Đa-vit năm 3 dành cho các học viên học ban ngày được khai giảng vào lúc 8 giờ sáng ngày 08/07/2019 tại nhà thờ Tin Lành Trung Lập. Tham dự chương trình khai giảng có các Quản nhiệm của các Chi Hội.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện thông báo nội dung học khóa này gồm: Cuộc đời Chúa Giê-xu 2, Tăng trưởng tâm linh, Đền tạm và những nơi thờ phượng, Sự mặc khải, Lãnh đạo và tổ chức Hội Thánh. Khóa học sẽ bế giảng vào ngày 19/07/2019.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện Đà Nẵng

Quang cảnh khóa học 

Khóa Giô-suê năm 2 dành cho các học viên học ban đêm được khai giảng vào lúc 18 giờ 30 ngày 08/07/2019 tại nhà thờ Tin Lành Hải Châu. Khóa học với các nội dung: Lược sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Cuộc đời Chúa Giê-xu 1, Lẽ mầu nhiệm của sự cứu rỗi 2, Phương pháp học Kinh Thánh, Nếp sống Cơ Đốc nhân. Khóa học sẽ bế giảng vào ngày 07/08/2019.

Tạ ơn Chúa vì Ban Đại diện hàng năm đều tổ chức những khóa học Thánh Kinh Căn Bản, qua đó nhiều đời sống của con dân Chúa được kết quả, nhiều người tận tâm tận hiến cuộc đời mình để hầu việc Chúa, phục vụ Hội Thánh.

TTV. Hoàng Nguyễn