Thứ Tư 28/02/2024
Trang chủ Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Tháng 02/2024 4. Ms Nguyễn Xuân Sanh, chia sẻ lời Chúa cùng Ban Hiệp Nguyện

4. Ms Nguyễn Xuân Sanh, chia sẻ lời Chúa cùng Ban Hiệp Nguyện

2. Ms Đinh Thi, quản nhiệm HT An Hải, đương kiêm nhiệm Hội Thánh Tiên Sa chào mừng Ban Hiệp Nguyện
5. Ms Trần Văn Hoàng nêu thông báo cảm tạ, cầu thay

BÀI VIẾT MỚI NHẤT