Thứ Tư 19/06/2024
Trang chủ Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 06/2024 Tại Hội Thánh Tin Lành An Hải 7. Ban đại diện tặng quà chia tay, chúc mừng Thầy Nguyễn Vĩnh Phúc về phụ tá MS tại Quảng Nam

7. Ban đại diện tặng quà chia tay, chúc mừng Thầy Nguyễn Vĩnh Phúc về phụ tá MS tại Quảng Nam

6. Mục sư Đinh Thi tâm tình lời Chúa cùng BAN HIỆP NGUYỆN
8. Tổ cầu nguyện 1

BÀI VIẾT MỚI NHẤT