Thứ Bảy 30/09/2023
Trang chủ Đà Nẵng: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm 2023 8.2 Trao giấy chứng nhận lớp học ban đêm

8.2 Trao giấy chứng nhận lớp học ban đêm

8.1 Trao giấy chứng nhận lớp học ban ngày
9Đại diện các học viên phát biểu cảm tưởng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT