Cùng San Sẻ Công Việc Chúa – 13/9/2018 

3655

 

Nê-hê-mi 12:44-47

 44 Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng giơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo đồng của các thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi, mà luật pháp đã chỉ định; vì Giu-đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng hầu việc. 45 Chúng luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời, và việc dọn mình thánh sạch, tùy theo mạng lịnh của Đa-vít và Sa-lô-môn, con trai người. 46 Vì ngày xưa, về đời Đa-vít và A-sáp, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát, và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. 47 Trong đời Xô-rô-ba-bên và Nê-hê-mi, cả Y-sơ-ra-ên đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy; cũng để riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn. 

Câu gốc: “Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 4:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao cần có những người quản lý các phòng kho về các của lễ? Phân đoạn này cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng của các thành phần khác nhau như thế nào? Bạn áp dụng điều gì qua bài học này?

Câu 44 ký thuật lại việc người Y-sơ-ra-ên cử ra một số người trông coi các phòng kho, nơi tiếp nhận và quản lý các của lễ dân chúng dâng lên cho Chúa. Trong thời gian sống lưu đày, người Y-sơ-ra-ên không có cơ hội dâng hiến nhiều, nhưng kể từ khi họ tái kết ước sống và làm theo Lời Chúa thì họ thực hiện y như những gì đã cam kết với Chúa, trong đó bao gồm việc dâng hiến cho Ngài. Chính bởi sự trung tín dâng hiến ấy mà các phòng kho ngày càng thêm nhiều các của lễ. Từ đó, phát sinh nhu cầu cần có người quản lý các phòng kho. Chúng ta hình dung ra sự đa dạng cùng sự phân định rõ ràng về các loại của lễ. Đồng thời, cũng thể hiện tinh thần vui mừng của người dân Y-sơ-ra-ên khi nhìn thấy các thầy tế lễ, người Lê-vi gánh vác công việc Chúa trong đền thờ.

Phân đoạn này cũng giúp chúng ta nhìn thấy mọi con dân Chúa, dẫu là dân chúng hay là người được biệt riêng ra phục vụ Chúa, đều có những trách nhiệm khác nhau cần hoàn thành. Mọi người cần hỗ trợ lẫn nhau để công việc chung được tiến hành cách suôn sẻ. Cụ thể như người dân cần trung tín dâng các của lễ, vì một phần dâng hiến ấy của họ được dùng để duy trì các công việc của đền thờ, cũng như chu cấp nhu yếu phẩm hằng ngày cho những người phục vụ Chúa trong đền thờ, từ các thầy tế lễ, người Lê-vi, đến những người phụ trách ca hát, thậm chí cả những người gác cổng. Còn những người được Chúa biệt riêng ra, họ cần chuyên tâm làm trọn công việc trong đền thờ, chăm sóc tâm linh của con dân Chúa. Từ đó cho thấy mỗi người mỗi bổn phận, mỗi công việc, ai nấy đều vui vẻ phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc Chúa chung, thay vì so đo, kèn cựa nhau.

Chúng ta cần có ý thức về bổn phận và trách nhiệm của mình trong hội thánh, đồng thời xin Chúa giúp mỗi người hoàn thành công việc Chúa giao. Vì khi chúng ta làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang cùng nhau chung vai san sẻ công việc Chúa chung. Không ai có thể nói công việc nào quan trọng hơn công việc nào. Người đầu tư làm ăn chân chính để có tiền dâng hiến cho Chúa cũng quan trọng như người đầu tư Lời Chúa để giảng dạy cho Hội Thánh. Tất cả hiệp lại làm cho công việc nhà Chúa được gây dựng và Danh Chúa được hiển vinh.

Bổn phận và trách nhiệm của bạn trong Hội Thánh, ban ngành là gì?

Lạy Chúa, được góp phần trong công việc nhà Chúa là đặc ân mà Chúa dành cho con. Xin giúp con hết lòng với công việc Chúa giao cho con để Danh Chúa được tôn cao.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 14.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcHãy Cứu Thanh Thiếu Niên Cơ Đốc
Bài tiếp theoLâm Đồng: Khai Giảng Lớp Bổ Túc Thần Học, Niên Học 2018