Chọn Đường Công Bình – 5/7/2020

1539

 

Châm Ngôn 4:10-19

“Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu” (câu 18-19).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy điều gì cho con cái ông về hai con đường đời và kết quả của mỗi con đường ấy như thế nào? Ông khuyên phải có thái độ thế nào đối với mỗi con đường? Bạn đang chọn và dạy con cháu mình bước đi trên con đường nào?

Vua Sa-lô-môn đã dùng tình yêu và sự hiểu biết của ông để kêu gọi con cái mình “nghe và tiếp nhận” lời dạy của ông. Ông dạy cho con sự khác nhau giữa con đường công bình và con đường gian ác (câu 10-17). Sau đó, ông cho con cái thấy điểm cuối cùng của cả hai con đường, nhằm hướng con cái đến sự chọn lựa đúng đắn (câu 18-19).

Con đường thứ nhất là con đường khôn ngoan, ngay thẳng, con đường mà người đi sẽ không ngập ngừng, và dù có chạy cũng không hề vấp ngã. Con đường này được ví sánh như mặt trời chiếu rạng và đưa con người đến sự sống đời đời. Con đường thứ hai là con đường của kẻ hung dữ, gian ác. Con đường này dẫn con người đến tội lỗi. Những kẻ ác tự hào với tội ác làm ra. Chúng say mê với những điều gian ác, sung sướng với những sự bạo tàn. Những người đi vào con đường ác ấy mỗi ngày mỗi lún sâu trong tội lỗi, không còn biết lối ra, cũng không biết vì sao và nơi đâu họ đã làm ác. Con đường của kẻ ác dần đưa con người đến chỗ diệt vong. Vì thế, đối với con đường của kẻ ác, Vua Sa-lô-môn khuyên phải dứt khoát “chớ vào, đừng đi, hãy tránh, hãy xây khỏi” (câu 14-15). Và đối với con đường khôn ngoan thì ông nhấn mạnh: “hãy nắm chắc điều khuyên dạy, khá giữ gìn nó” (câu 13).

Vua Sa-lô-môn không những dạy con cái mình biết con đường nào là đường công chính hay gian ác, mà ông còn muốn con cái quyết định con đường đúng đắn cho cuộc đời của mình. Người công bình có những chuẩn mực đạo đức và mục đích sống khác với người gian ác. Giá trị và mục đích của người công bình là sự sống đời đời, nhưng niềm vui của kẻ ác là đắm chìm trong tội lỗi, và tội lỗi đưa đến hình phạt đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Con đường con dân Chúa chọn là con đường dẫn đến sự sống, đến với Đức Chúa Trời vì chính Chúa Giê-xu là Đường Đi, Chân lý và Nguồn Sống. Có nhiều con đường khác nhau cho con người lựa chọn, ước mong chúng ta không chọn con đường mà mình không biết điểm cuối ở đâu, hay điểm cuối con đường ấy là sự đoán phạt trong hiện tại và cả trong cõi vĩnh hằng.

Là phụ huynh, bạn đã dạy con mình đến với con đường công chính để nhận được sự sống đời đời chưa? Là con cái, bạn có vâng theo lời cha mẹ đi theo con đường công chính chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con con đường Sự Sống. Xin Chúa giúp cho con quan tâm dạy dỗ con cháu con và xin Chúa cho con cháu con nhận biết và chọn con đường sự sống.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 109-110.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org