Bổn Phận Vợ Chồng – 1/4/2024

6166

 

 

Ê-phê-sô 5:22-33  

“Mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong Chúa mọi người đều có giá trị như nhau mà vợ phải thuận phục chồng? Chồng là đầu vợ nghĩa là gì? Chồng lãnh đạo gia đình theo mẫu mực nào? Vợ chồng sống đúng theo Lời Chúa dạy sẽ nhận được những phước hạnh gì?

Trong nhiều nền văn hóa thời xưa cũng như nay, nữ giới thường bị xem nhẹ hơn nam giới. Nhưng trong Hội Thánh của Chúa, việc kỳ thị chủng tộc, giai cấp và giới tính bị xóa bỏ. Trước mặt Chúa, tất cả các con dân của Ngài thuộc mọi thành phần đều có giá trị như nhau (Ga-la-ti 3:28). Nhưng tại sao Sứ đồ Phao-lô dạy vợ phải vâng phục chồng? Câu 23 giải thích “vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh”. Đầu biểu tượng cho thẩm quyền. Theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, tất cả các tổ chức ở mọi cấp đều cần có người lãnh đạo. Đầu của gia đình là chồng, là cha; đầu của Hội Thánh là Chúa Giê-xu; và đầu của một quốc gia là vua. “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình…” (Rô-ma 13:1a).

Vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa là vâng phục cách tự nguyện chớ không phải vì áp lực. Cụm từ “như vâng phục Chúa” hàm ý người chồng phải theo gương Chúa để lãnh đạo gia đình và người vợ hoàn toàn vâng phục chồng khi người chồng vâng phục Chúa. Nếu ý muốn của người chồng đối nghịch với ý của Chúa thì ý muốn của Chúa phải là tối hậu, như gương Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời với các quan ngăn cấm các sứ đồ rao truyền Danh Chúa Giê-xu, “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29).

Sứ đồ Phao-lô dạy người chồng hãy lãnh đạo gia đình trong tình yêu thương như mẫu mực Đấng Christ yêu thương Hội Thánh. Chúa Giê-xu đến trần gian “không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta…” (Mác 10:45), cũng vậy, chồng phải yêu vợ mình bằng tình yêu hy sinh, vì phúc lợi của người mình yêu mà bỏ thì giờ, công sức chăm lo cho vợ và gia đình, không có thái độ cay nghiệt với vợ (Cô-lô-se 3:19). Trong Chúa, vợ chồng đã trở nên một thịt (Sáng Thế Ký 2:24), nên chồng yêu thương chăm sóc cho vợ cũng chính là yêu thương bản thân mình (câu 28).

Lời kết về bổn phận vợ chồng trong câu 33 “Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” cho thấy khi vợ chồng bước đi trong quyền năng Thánh Linh và cả hai cùng sống đúng bổn phận với nhau theo Lời Chúa dạy, gia đình sẽ hạnh phúc, và chắc chắn khi có những sóng gió, thách thức xảy đến, vợ chồng sẽ cùng nắm tay nhau giải quyết trong tình yêu thương với sự dẫn dắt của Chúa để chẳng những hôn nhân luôn nhận được nhiều phước hạnh Chúa ban mà gương sống của cha mẹ còn ảnh hưởng tích cực lên con cháu nữa.

Gia đình bạn có sống với nhau theo đúng Lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng không?

Lạy Chúa, xin giúp vợ chồng con luôn yêu thương nhau, hy sinh cho nhau và tôn trọng nhau theo như Lời Ngài dạy để gia đình con luôn được hạnh phúc và con cháu con hưởng được ân lành Chúa ban. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 38

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Bhiăn Hdơ̆ng Ung Mô̆ – 1/4/2024
Bài tiếp theoBài 10: GIEO VÀ GẶT