Boh Tŭ Dưn Klei Mkra Mjuăt – 6/3/2024

2180

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 12:11

Êlan kliăng: “Êjai tŭ jih jang klei mkra mjuăt mâo klei ruă leh anăn amâo mơak ôh; ƀiădah êdei mâo boh klei êđăp ênang kbiă hriê mơ̆ng klei kpă kơ phung tŭ leh klei mkra mjuăt anăn.” (Hêbrơ 12:11)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing klei mkra mjuăt? Ya klei tŭ dưn mơ̆ng klei mkra mjuăt ba hriê? Si knhuah hdĭp brei diih bi mâo hĕ čiăng dưi găn gao klei lông dlăng hlăm klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt?

Tơdah mtô kơ bruă klei mkra mjuăt, pô čih hră mơĭt Hêbrơ yua boh hră paideia mblang jing klei atăt gai, klei mkra mjuăt amâodah ƀuah mkra bi kmhal, hŏng klei kñăm čiăng đru kơ pô tŭ klei mkra mjuăt jing mnuih jăk hĭn. Klei mkra mjuăt năng ai kyua sa čô mnuih ngă soh hŏng klei bhiăn snăn tŭ klei mkra bi kmhal čiăng mâo klei bi mlih. Amâodah klei mkra mjuăt čiăng lač kơ sa čô čŏng dưm ñu pô hlăm hdră čuăn, klei bhiăn leh anăn gĭr ktĭr kpĭ mkra bi mjuăt ñu pô čiăng jing jăk hĭn.

Hlei phung tŭ klei mkra mjuăt, wăt tơdah hlăk êlâo tŭ klei ruă leh anăn amâo mơak ôh, ƀiădah ăt tui tiŏ klei kñăm čiăng tơl truh knhal tuč srăng mă tŭ nanao boh tŭ dưn kơ diñu pô. Sa čô hdĭp mjuăt mkra klei hdĭp mngăt, găn gao klei lông dlăng čiăng bi hriăm mjuăt, ñu srăng bi knal klei êđăp ênang, klei kpă ênô hlăm klei hdĭp pô dê, knuih hdĭp mâo klei đĭ kyar, klei hdĭp mngăt đĭ hriê kơ prŏng. Klei mkra mjuăt đru drei čuăn ai tiê găn gao klei lông dlăng, klei kpăk gun leh anăn amâo tuôm mdei ôh gĭr ktĭr tui tiŏ nanao dŭm klei kñăm čiăng dưm leh ti anăp. Dưi lač snei, klei mkra mjuăt jing kliăng pioh đĭ hriê kơ prŏng hlăm klei hdĭp mngăt, čiăng bi mjing sa ai tiê klei mĭn drei tui si klei Khua Yang čiăng. Bruă djă pioh mnĭt mmông dôk hjăn bi mguôp hŏng Khua Yang grăp hruê, ksiêm hriăm Klei Aê Diê Blŭ, sĭt suôr kkuh mpŭ kơ Aê Diê, hưn klei đăo kơ arăng, djă pioh klei bi mguôp hŏng jih jang kdrêč hlăm asei mlei… jing klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt sơăi, čiăng đru drei nao giăm Khua Yang hĭn grăp hruê. Êngao kơnăn, klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt đru ƀư̆ mkra, bi mjing knuih drei dôk hdĭp djŏ hnơ̆ng, tŭ gĭr, kpă ênuah, čiăng hdĭp klei hdĭp huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn kpă ênô tui si Klei Aê Diê Blŭ.

Klei mkra mjuăt jing sa klei bi blah dleh suăi, čoh čuăn kơ drei brei bi mâo hĕ knuih luă gŭ, thâo kral kơ drei pô amâo jing klă kluôm ôh leh anăn čiăng hŏng klei mkra mjuăt yơh dưi đĭ hriê kơ prŏng hĭn. Knuih luă gŭ srăng đru drei thâo gưt asăp, tŭ ư klei mkra mjuăt, leh anăn tŭ klei bi hriăm čiăng amâo mdei ôh đĭ kyar. Knuih yuôm mkăn jing klei tŭ gĭr. Amâo mâo ôh pô dưi bi mlih knŏng sa mlam. Klei đĭ hriê kơ prŏng jing sa knhuah dlông mâo hruê mmông. Mta jăk tloh ênoh pioh kơ phung djă pioh klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt anăn jing drei amâo gĭr hŏng ai ktang hjăn drei pô ôh. Khua Yang ƀuăn klei pap Ñu ăt êbeh dlai kơ grăp čô. Klei pap Khua Yang srăng đru drei găn gao klei lông dlăng hlăm klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt čiăng đĭ hriê kơ prŏng khue amâo mâo mdei ôh.

Si ngă drei hơ̆k mơak tŭ drông klei mkra mjuăt mơ̆ng Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Khua Yang kyua Ih đru leh kâo hriăm klei mkra mjuăt klei hdĭp mngăt, čiăng kơ kâo dưi mâo klei bi mlih leh anăn đĭ hriê kơ prŏng dưi jing msĕ si Khua Yang hĭn. Akâo Ih đru kâo thâo luă gŭ jum drông, tŭ gĭr tơl knhal tuč leh anăn amâo mdei ôh knang kơ klei ktang myang Khua Yang, čiăng kơ kâo dưi jing prŏng khue hĭn grăp hruê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhov Muaj Nqis Ntawm Txojkev Ntuas – 6/3/2024
Bài tiếp theoÍch Lợi Của Sự Kỷ Luật – 6/3/2024