Bình Thuận: Hiệp Nguyện Tháng 10/2018

1114

HTTLVN.ORG – Lúc 8 giờ 30 ngày 17/10/2018, tại Chi Hội Trà Tân đã diễn ra chương trình hiệp nguyện của các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức và Truyền đạo trong tỉnh. Đây là chương trình do Ban Đại diện tổ chức và được diễn ra hằng tháng, luân phiên giữa các Hội Thánh trong tỉnh, với sự tham dự của khoảng 40 tôi tớ Chúa và quý phu nhân.

MSNC Nguyễn Phục Hưng chia sẻ Lời Chúa để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa lẫn nhau

Trong kỳ hiệp nguyện này, Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Thuận đọc quyết định và công bố chức danh Mục sư Nhiệm chức cho hai Truyền đạo Thổ Hiệp và Phan Nguyễn Tình Thương. Sau đó, Mục sư nương trên tinh thần cuộc họp của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội vừa qua để nhắc nhở các tôi tớ Chúa những vấn đề cần thiết cho chức vụ và thúc đẩy công tác mở mang Hội Thánh mới trong những ngày đến.

Sau đó, ông Lê Văn Báu, thành viên Ban Truyền giáo Tổng Liên Hội được mời đến để làm chứng lại những việc Chúa làm tại các tỉnh miền Bắc mà ông đã đến tận nơi chứng kiến.

MS Võ Thành Phê cầu nguyện cho 2 tân Mục sư Nhiệm chức

Mục sư Trưởng Ban Đại diện tặng quà cho 2 tân Mục sư Nhiệm chức

Sau thì giờ nghỉ trưa, các tôi tớ Chúa trở lại lúc 13 giờ 30, lần lượt làm chứng những ơn phước Chúa cho nơi nhiệm sở mình, và nêu lên những vấn đề để cùng dâng lên Chúa. Các vấn đề tóm tắt như:

  • Điểm Nhóm Lạc Tánh được Giáo Hội cử MSNC Trương Quang Duân về đặc trách thay cho MS Trần Trung Kính đang kiêm nhiệm, đã được chính quyền chấp thuận;
  • Mục sư Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện tỉnh sẽ thăm Hội Thánh Phú Quý trong những ngày đến;
  • Chương trình huấn luyện nhân sự mở Hội Thánh mới sẽ diễn ra vào ngày 21-22/11 tại nhà thờ Tin Lành Tân Đức;
  • Mục sư Trà Phục và Mục sư Võ Hoàng Hà xin chuyển nhiệm sở, hiện đang chờ sắp xếp của Tổng Liên Hội;
  • Chi Hội Vĩnh Tân cần tu sửa nhà nguyện;
  • Điểm Nhóm Tân Tiến cần xây tường rào và cổng ngõ.

Sau khi cầu nguyện theo các tổ đã được chia, chương trình kết thúc lúc 16 giờ, các tôi tớ Chúa trở về nơi nhiệm sở mình.

TTV. Mục sư Phan Chu