Bình Phước: Gần 10% Lượng Tín Hữu Đã Được Học Thánh Kinh Căn Bản

1354

HTTLVN.ORG – Thánh Kinh Căn Bản là chương trình mà Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước tập trung mọi nguồn lực để tổ chức nhằm gây dựng đời sống đức tin và trang bị Lời Chúa cho tín hữu. Do số lượng khóa sinh tham dự rất đông, chương trình học tại tỉnh Bình Phước được chia ra học tại 3 trung tâm là Bù Đăng, Phước Long và Bình Long. Tính đến hiện tại, trung tâm Bù Đăng và Phước Long đã tổ chức được bốn khóa còn Bình Long mới khóa II năm 3. Ước tính tổng số học viên tỉnh Bình Phước theo học đến nay là 5000 người trên tổng số 53.000 tín hữu, tức tỷ lệ gần 10%.

Trong năm 2020, chương trình Thánh Kinh Căn Bản tại 3 trung tâm diễn ra trong khoảng thời gian 06-31/07 với tổng số 922 khóa sinh, trong đó có 380 khóa sinh tốt nghiệp vì đã hoàn tất 4 năm học. Cụ thể tại từng trung tâm như sau:

  • Trung tâm Phước Long: 357 khóa sinh, tổ chức từ ngày 6-16/7/2020;
  • Trung tâm Bình Long: 183 khóa sinh, tổ chức từ ngày 13-24/7/2020;
  • Trung tâm Bù Đăng: 382 khóa sinh, tổ chức từ 20-31/7/2020.

Nội dung môn học và thành phần ban giảng huấn gồm có:

  1. MS Nguyễn Tờn: Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi;
  2. MS Điểu Huynh: Tổng Quan Kinh Thánh;
  3. MS Trần Ngọc Dư: Đạo Đức Cơ Đốc;
  4. MS Nguyễn Đình Tín: Chia Sẻ Niềm Tin;
  5. MS Đặng Châu Ngọc: Lược Sử Hội Thánh.

Trong chương trình Lễ Bế giảng tại trung tâm Bù Đăng ngày 31/07/2020, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng thủ quỹ Tổng Liên Hội đã đến dự và rao giảng sứ điệp từ Lời Chúa để khích lệ các khóa sinh.

Quang cảnh Lễ Bế giảng tại trung tâm Bù Đăng

Ban hát tôn vinh Chúa

MS Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa

Trao giấy chứng nhận cho đại diện 11 tổ

Trao chứng chỉ cho 114 khóa sinh Bù Đăng

Sau các khóa học, Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Phước đã kêu gọi các khóa sinh dâng mình hầu việc Chúa trong những công tác Ngài sai phái. Đáp lời mời gọi có hơn 400 khóa sinh tiến lên hứa nguyện dâng mình cho Chúa.

Chương trình Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Bình Phước kết thúc 11 giờ 45 ngày 31/7/2020 sau phần tuyên bố bế mạc của Mục sư Điểu Hiêng, Trưởng Ban Đại diện.

Ban Tổ chức trung tâm Bù Đăng 

Lớp Thánh Kinh Căn Bản là khóa học Kinh Thánh rất bổ ích đối với con dân Chúa, giúp cho tín hữu có thể đứng vững trong Lời Chúa trước những biến động và khó khăn diễn ra xung quanh. Kinh nghiệm cho thấy một Hội Thánh vững mạnh là Hội Thánh có nhiều người học lời Chúa và làm theo lời Ngài. Câu hỏi đặt ra là làm sao để số người tham dự được thêm lên, làm sao để số lượng tín hữu theo học từ 10% có thể được nâng lên 20%, 30%.

Để thực hiện điều này cần có sự hiệp một cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh, sự chuẩn bị thật tốt giữa Ủy Ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội với Ban Đại diện và Ủy viên Mục vụ các tỉnh, thành cũng như trang bị tốt cơ sở vật chất. Đặc biệt là sự kêu gọi và khích lệ trực tiếp từ chính Quản nhiệm với các tín hữu trong Hội Thánh địa phương. Khi tất cả chúng ta làm phần của mình, chắc chắn Chúa sẽ cảm động để có nhiều người học lời của Ngài.

 

TTV. MS Điểu Mơ Luê