Bến Tre: Thánh Kinh Căn Bản 2019

801

HTTLVN.ORG – Từ ngày 14-26/07/2019, tại nhà thờ Tin Lành Tiên Thủy đã diễn ra lớp Thánh Kinh Căn Bản (Khóa 4 năm thứ 3) cho 82 Khóa sinh.

 

Thực hiện:
Mục sư Tr.T.Thiên Ân
và nhóm Mục vụ tỉnh Bến Tre