Thứ Tư 19/06/2024
Trang chủ Bến Tre: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Mỏ Cày Hình 6. Mục sư Chủ Lễ giãng trao sứ điệp Đặc Tính Của Người Hầu Việc Chúa

Hình 6. Mục sư Chủ Lễ giãng trao sứ điệp Đặc Tính Của Người Hầu Việc Chúa

Hình 5. Ban hát Hội Thánh Mỏ Cày ngợi khen Chúa
Hình 8. Mục sư Mục vụ trao Giáo vụ lệnh và Ấn tín cho Mục tân Quản nhiệm

BÀI VIẾT MỚI NHẤT