Bản tin Mục vụ 23 – DÂNG LỜI TẠ ƠN.

357

 

"Nhớ đến việc Đức Chúa Trời làm trong cuộc sống, trên lịch sử Hội Thánh, sẽ giúp chúng ta biết ơn Chúa, dâng lời tạ ơn Chúa và thêm lên lòng yêu mến Ngài “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhân đó chúng tôi vui mừng – Thi 126.3”. Nhớ đến việc Chúa làm còn là điều để con dân Ngài vui mừng rao truyền danh Chúa như Ê-sai 12:5 đã phán "Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết!”."

 

Chúng tôi xin được giới thiệu và thông báo cùng quý độc giả Bản Tin Mục Vụ số 23 với chủ đề DÂNG LỜI TẠ ƠN để qua đó "Cộng đồng con dân Chúa! hãy cùng nhau nhớ đến việc Chúa đã làm, và dâng lời tạ ơn Ngài cách cụ thể để mọi việc chúng ta làm như một của lễ dâng lên có mùi thơm cho Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội"

 

Ấn bản sẽ phát hành vào ngày 15 tháng 05 năm 2011 tại văn phòng Tổng Liên hội, xin quý vị đón xem. Liên hệ đặt báo. 

ĐT: 08-6659.4588

Email: timothynd@yahoo.com

 

Trân trong kính chào,

Ban Biên tập.

 

Bài trướcĐêm Truyền Giảng Tại HTTL Thăng Bình – Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài 141: Chúa Khai Tâm Mở Trí