Bài thứ 86: Đừng sợ

683

Đọc Sáng Thế Ký 26:23-25

Câu căn bản:  Đêm ấy, Đức Giê-hô-va hiện đến và phán với ông: “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, cha của con. Đừng sợ, vì Ta ở với con. Ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng, vì Áp-ra-ham là đầy tớ Ta.  Câu 24

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa, Chúa là Đấng vô cùng, vĩnh hằng, không thay đổi, là nguồn cội của khôn ngoan, thánh khiết, thiện lành và chân lý.  Hôm nay con đến cùng Chúa với hai lời khuyến dụ: 

Kính sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan (Châm-ngôn 9:10) và

Đừng sợ, vì Ta ở với con (Sáng 26:24)

Xin giúp con phân biệt giữa hạ mình kính sợ và ngạc nhiên dẫn con đến sự chỉ đạo Chúa ban và kinh sợ tiêu cực thường nắm chặt linh hồn con khi nan đề dấy lên.

 

Xin ban cho con niềm kính sợ Chúa sâu xa để giữ con quỳ gối của lòng con xuống.  Nguyện con không bao giờ cho rằng mình sung sức đối đầu với các thách thức mỗi ngày cho đến khi con nhận được năng quyền và sự soi dẫn của Chúa.

 

Xin cho con tin tưởng vào khả năng và nguồn mạch năng quyền phong phú của Chúa.

Con biết rằng Chúa không bao giờ để con sa sút vì Ngài luôn luôn cố gắng nâng nhắc con lên.

 

Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những nỗi lo sợ còn ám ảnh con:  lo sợ của quá khứ, lo sợ thất bại, và lo sợ về những gì sắp xảy ra.

 

Con không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng con tin chắc Chúa làm chủ tương lai.  Đó là lý do con dám thay thế mọi lo sợ của con bằng lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa là Đấng không bao giờ rời xa con hay bỏ con.

 

Bài trướcBài thứ 85: Mạnh dạn trong Chúa
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh Hoà Mỹ – TP. Đà Nẵng.