Bài thứ 85: Mạnh dạn trong Chúa

847

 

Đọc Ê-phê-sô 6:10-13

Câu căn bản:  Cuối cùng, anh em phải mạnh dạn trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài.  Câu 10

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa toàn năng, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tăng cường sức mạnh, giúp con đứng vững và mạnh dạn giữa cuộc chiến tâm linh.  Con đến trong hiện diện Chúa để được trang bị toàn bộ vũ khí cho những cuộc chiến của tâm trí và linh hồn.

 

Cảm tạ Chúa về chiếc áo giáp công chính, vì Ngài khiến con an tâm trong tình thương vô điều kiện và sự tha thứ của Ngài.

 

Chúa mang giày của sự sẵn sàng của tin lành bình an vào chân con và giúp con tiến lên phía trước với sự an tĩnh nội tâm, an bình tuyệt hảo của Ngài mà không ai bên ngoài có thể hiểu được.

 

Chúa che ngực con bằng thuẫn đức tin để dập tắt được mọi tên lửa ảnh hưởng của ma quỷ.

 

Chúa đội lên đầu con chiếc mũ sắt cứu rỗi để bảo vệ con khỏi mọi tư tưởng chân thật nửa vời và phương hướng rối loạn.

 

Chúa trao vào tay con gươm của Thánh Linh là Lời Chúa để cận chiến với quỷ dữ.

 

Rồi đúng lúc và thời điểm, Chúa thì thầm trong tai con lời khuyên giục và ban sức mạnh con đang cần.

 

Lạy Chúa, con vui mừng tiếp nhận những điều mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những chiến trận của con ngày hôm nay – nhân danh Đấng đã thống trị ma quỷ và là Cứu Chúa toàn thắng của con. A-men

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè 2015 Tại Bình Thuận
Bài tiếp theoBài thứ 86: Đừng sợ