Bài thứ 64: Bỏ Thói Xấu

681

Đọc 1 Giăng 1

Câu căn bản: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.  Câu 9.

 

 

Suy niệm: Một trong những tính xấu rất phổ thông, là không chân thành hay dối trá.  Làm cách nào trừ bỏ tính xấu hay tội phạm này? Sứ đồ Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” Theo cái nhìn của Chúa, tin Chúa là trở thành một con người mới; tuy nhiên quá trình đổi mới phải có thời gian, và do Thánh Linh vận hành. Con người dối trá không phút chốc mà trở thành hoàn toàn chân thật đâu.

 

Sau đây là một số hướng dẫn cho những ai thực sự muốn từ bỏ thói hư tật xấu, kể cả việc dối trá này:

 

1.       Những gì Chúa phán dạy, Chúa ban quyền năng để thực hiện. Sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu tại Cô-lô-se ngày xưa rằng: “Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó mà mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.” Cô-lô-se 3:9-10. Việc người tin Chúa cần làm là quyết tâm từ bỏ và tập sống theo con người mới mà Chúa ban cho.

2.       Nhận định rằng dối trá là một thói quen cần phải trừ bỏ.  Ý thức rằng người tin Chúa phải sống chân thật với Chúa, với người khác và với chính mình

3.       Nhận định rằng chân thành là một điều phải quyết định, không có lựa chọn.

4.       Khi nào rơi lại tình trạng dối trá như trước, phải cảnh giác, xưng tội và cam kết chừa bỏ.

Người sống chân thật sẽ gặt lấy nhiều kết quả tốt và trở thành người thánh thiện công chính trước mắt Chúa và mọi người.

 

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Gia Lai Tháng 3/2014
Bài tiếp theoChương Trình Bồi Linh Cho Phụ Nữ Tại Tỉnh Sóc Trăng