Bài thứ 62: Đừng giới hạn Chúa

466

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-22

Câu căn bản:  Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường, ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Chúa Giê-xu.  Câu 13

 

 

Suy niệm:  Đối với các lãnh đạo Do-thái lúc đó Phi-e-rơ và Giăng là những người văn hóa kém, hay ít học.  Không có khả năng hiểu Giáo Luật, các sách Tiên Tri hay truyền thống Do-thái, làm sao họ dám đứng lên dạy hay giảng đạo?  Hơn nữa, ai cũng biết nhóm người Ga-li-lê theo Chúa đa số làm nghề chài lưới đánh cá.

 

Nhưng hôm ấy không ai phủ nhận được một việc khó tin đã xảy ra.  Mấy nghìn người đã đáp ứng khi nghe Phi-e-rơ giảng đạo trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và đã tin Chúa Giê-xu.  Sau đó, một người què chân đã được chữa lành, đứng ngay giữa Phi-e-rơ và Giăng.

 

Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều quan trọng liên quan đến Phi-e-rơ và Giăng:  họ đã từng sống chung với Chúa Giê-xu một thời gian.  Họ tự tin, không nghi ngờ, mạnh dạn và can đảm.

 

Bạn thì sao?  Bạn đã tin Chúa rồi mà?  Bạn có tự tin không?  Có thể bạn đang bị vây quanh bởi những người nghi ngờ, chuyên nghĩ rằng quyền năng của Chúa có giới hạn.  Có lẽ bạn đang gặp khó khăn quá lớn, bạn nghĩ rằng Chúa không thể làm gì cho bạn được.  Thời gian phép lạ dường như chấm dứt lâu rồi?  Nhưng bạn có tin được rằng Chúa vẫn có thể thực hiện phép lạ trong bạn và qua bạn hay không?

 

Có lẽ bạn còn nghĩ rằng mình thiếu sót hay vô tài,  mình không có ân tứ hay chương trình gì cả.  Nhưng mọi người đã thấy Phi-e-rơ và Giăng, Chúa có thể dùng bất cứ ai, trẻ hay già, có học hay ít học, giàu hay nghèo, nam hay nữ.

 

Nhưng muốn trở nên hữu dụng cho Chúa, bạn phải làm gì? 

Hãy theo gương Phi-e-rơ và Giăng khi xưa, ở riêng với Chúa, hãy học biết Chúa mỗi ngày, như bạn đang làm bây giờ.

Hãy tôn Chúa làm Chủ đời sống mình và tuân lệnh Ngài.

Hãy đọc và học Lời Chúa cho thấu đáo.

Xin Thánh Linh tràn đầy tâm hồn bạn, giúp bạn nương nhờ quyền năng của Ngài trong đời sống.

 

Khi áp dụng những việc vừa kể, bạn sẽ có tự tin.

Đừng bao giờ nghi ngờ quyền năng Chúa, nhưng hãy hết lòng tin.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha Thánh, con xin trình dâng lên Cha nhu cầu tâm linh của con và cảm ơn Cha vì Cha đáp ứng kêu nài con.  Con tin quyết nơi Cha và biết mọi việc đều có thể xảy ra trong ý Cha.  Xin dùng con để thay đổi nhiều đời sống khác quanh con.  Nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

Bài trướcLễ Khai Giảng Niên Học 2015 Viện Thánh Kinh Thần Học
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tại Tỉnh Quảng Ngãi