Lễ Khai Giảng Niên Học 2015 Viện Thánh Kinh Thần Học

931

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 05/03/2015, tại Viện Thánh Kinh Thần Học (VTKTH) – quận 2, Tp. HCM đã diễn ra Lễ Khai giảng niên học 2015 trong sự dẫn dắt và ban phước của Chúa.

 

Về tham dự Lễ Khai giảng có:

– Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN); cùng quý đầy tớ Chúa trong Ban Trị sự TLH;

– Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I, Viện trưởng VTKTH; cùng Ban Điều hành của Viện.

– Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của hơn 500 tôi con Chúa và sinh viên VTKTH về tham dự.

 

Sau năm 1975, Thánh Kinh Thần Học Viện tại Nha Trang bị đóng cửa vào năm 1976; đến khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) nhận được tư cách pháp nhân vào năm 2001, Ban Trị sự TLH đã đặt vấn đề xin tái lập Thánh Kinh Thần Học Viện để đào tạo nhân lực phục vụ Chúa. Đầu năm 2003, Chính phủ cho phép Thánh Kinh Thần Học Viện được mở cửa sau 27 năm bị đóng cửa với tên gọi “Viện Thánh Kinh Thần Học”.

 

Cảm ơn Chúa, sau khi Viện Thánh Kinh Thần Học được tái lập cho đến nay, trải qua 12 năm dài để xây dựng và đào tạo, VTKTH đã chiêu sinh được 7 khóa học, cung ứng cho nhu cầu chăn bầy của Hội Thánh khoảng hơn 400 Mục sư, Truyền đạo hầu việc Chúa tại các Hội Thánh thuộc 34 tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau. Với hơn 2.000 Hội Thánh lớn nhỏ, nhu cầu công việc Chúa mỗi ngày càng nhiều trong khi đó Giáo phẩm thuộc HTTLVN (MN) có khoảng chưa đến 1.100 quý đầy tớ Chúa, cho nên việc đào tạo nhân lực trở thành nhu cầu cấp bách nhất hiện nay.

 

Với niên học 2015, VTKTH có tất cả 244 sinh viên thuộc các Khóa 5, Khóa 7 và Lớp nữ. Trong đó có 175 sinh viên nam, 69 sinh viên nữ. Trong niên học 2015, 99 sinh viên thuộc Khóa 5 sẽ hoàn thành năm cuối để tốt nghiệp sau đó Ban Trị sự Tổng Liên Hội sẽ có định hướng và bổ nhiệm về các Hội Thánh có nhu cầu. Khóa 7 sẽ bắt đầu năm học thứ nhất tại VTKTH với 105 sinh viên trong đó có 94 sinh viên nam và 11 sinh viên nữ (có 37 sinh viên người Kinh, 66 sinh viên người sắc tộc, 02 sinh viên người Hoa); Lớp nữ có 38 cô là vợ của các sinh viên thuộc Khóa 5, Mục sư, MSNC, Truyền đạo.

 

Trong chương trình Lễ Khai giảng, sau khi hội chúng và các ban hát sinh viên VTKTH tôn vinh Chúa, Mục sư Thái Phước Trường – Viện trưởng VTKTH – đã có huấn từ đặc biệt đến với các sinh viên dựa trên nền tảng Lời Chúa trong Thi Thiên 119:10 “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa”.

Sau khi các kế hoạch học tập, tài chính, nội quy – kỷ luật được Ban Điều hành thông báo; Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) – đã cầu nguyện đặc biệt cho Ban Giảng huấn và sinh viên. Chương trình Lễ Khai giảng được kết thúc vào lúc 11 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu.

 

Phạm Cường

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh Lễ Khai giảng

 

Quang cảnh Lễ Khai giảng

 

Bên phòng nhóm phụ

 

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH, Ủy viên Tài chính VTKTH – hướng dẫn chương trình

 

Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH, Phó Viện trưởng VTKTH – cầu nguyện khai lễ

 

Ban hát sinh viên Khóa 5 tôn vinh Chúa bài hát "Lời Chúa Vững Lập"

 

Ban hát sinh viên Khóa 7 tôn vinh Chúa bài hát "Tại Chốn Trận Tiền"

 

Ban hát Lớp nữ tôn vinh Chúa bài hát "Yêu Chúa Và Học Lời Ngài"

 

Mục sư Thái Phước Trường – Viện trưởng VTKTH – có huấn từ đặc biệt đến với các sinh viên

 

Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH – cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký TLH, Giám học VTKTH – thông báo về chương trình học

 

Mục sư Nguyễn An Thái – Giám thị VTKTH – thông báo về Nội quy – kỹ luật

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN)

cầu nguyện đặc biệt cho Ban Giảng huấn và sinh viên

 

Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện chúc phước

Bài trướcBài thứ 61: Đi cho đến cùng
Bài tiếp theoBài thứ 62: Đừng giới hạn Chúa