Bài thứ 57: Phục Vụ Chúa Theo ‘Lượng Đức Tin’

1630

Đọc Rô-ma 12:1-8

Câu căn bản: Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tuỳ theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người.  Câu 3.

 

 

Suy niệm: Lượng đức tin mà Chúa ban cho bạn tương xứng với công việc mà bạn được trao cho để thi hành. Trong thử thách cũng vậy, Chúa sẽ ban cho bạn đức tin cần thiết để vượt qua.

 

Không gì quan trọng hơn đức tin. Chúa Giê-xu từng nói với Phi-e-rơ rằng: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” (Lu-ca 22:31-32).

 

Đức tin quý hơn tiền bạc, sự thành công hay danh tiếng. Đức tin như một đường giây liên lạc trực tiếp với Chúa. Chỉ cần dâng lên một lời cầu xin bằng đức tin là quyền năng của Chúa tuôn đổ dư dật.

 

Thất bại không bao giờ là cuối cùng khi mà đức tin vẫn còn. Đó chính là lý do mà Sa-tan làm đủ cách để ta xa việc đọc Kinh Thánh hằng ngày.  Vì đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.  (Rô-ma 10:17).

 

Chúa Giê-xu từng nói: ”Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có gì các con không làm được.” (Ma-thi-ơ 17:20b).

 

Nhờ đức tin, một số những trở ngại trong đời sống ta sẽ được san bằng. Trở ngại thông thường nhất khi làm việc với nhau là coi mình quan trọng hơn người.

 

Câu Kinh Thánh căn bản có nghĩa là trong Chúa mọi người hạ mình để phục vụ, không nên có thái độ hơn người, nhưng theo bổn phận và theo khả năng Chúa ban mà làm việc.

 

 

Bài trướcBài thứ 56: Lời Tuyên Xưng Quan Trọng
Bài tiếp theoMục Sư, Truyền Đạo Tại Thành Phố Đà Nẵng Hiệp Nguyện Tháng 03/2014