Bài thứ 47: Phép Lạ

906

Đọc Lu-ca 19:37-38

Câu căn bản: Lúc đến gần dốc núi Ô-liu cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy.  Câu 37.

 

Suy niệm: David Hume, sinh năm 1711 tại Edimbourg nước Anh, là một triết gia, sử gia, kinh tế gia, từng quả quyết rằng tri thức phải căn cứ vào thực nghiệm. Do tư tưởng này mà ông ta bác bỏ ý niệm về phép lạ. Trong cuốn sách nhan đề: Điều Tra Về Lý Trí của Con Người, ông viết: “Phép lạ là một sự vi phạm những định luật tự nhiên”. Theo David Hume, “một cuộc thực nghiệm chắc chắn và không thay thế được đã thiết lập các định luật tự nhiên và những phép lạ vì thế không thể khả dĩ được.”

 

Ngày nay, nhiều người theo chủ thuyết nghi ngờ, được lý thuyết của David Hume khuyến khích, cũng cho rằng phép lạ không khả dĩ. Thực ra, nhiều người còn đi xa hơn nữa nghi ngờ rằng không có cả Tạo Hóa, và nếu có, tại sao không thấy Tạo Hóa trả lời cầu nguyện? Nhiều người còn chế nhạo những ai tin phép lạ trong khi đó đa số không chắc chắn lắm.

 

Nhưng khi Chúa Giê-xu còn ở thế gian, không ai có thể phủ nhận phép lạ.

 

Bạn thì sao? Bạn có tin rằng Chúa tiếp tục thực hiện các phép lạ không? Bạn có tin rằng hôm qua, hôm nay và đời đời Chúa không thay đổi không? Bạn có tin rằng không có gì gọi là bất khả năng đối với Chúa chăng? Hay là bạn cũng đã để cho sự nghi ngờ len lỏi vào lòng và tư tưởng của bạn?

 

Chúa muốn bạn ý thức rằng Chúa mà bạn tin tưởng là Đấng Tạo Hóa đã hình thành vũ trụ này, và bạn đang phục vụ chính Chúa Cứu Thế là Đấng từng làm bao nhiêu phép lạ huyền diẹu khi Ngài sống ở trần gian.

 

Chúa là Chúa của phép lạ.

 

Hãy trao cho Chúa những hoàn cảnh bất năng của bạn và tin rằng Chúa có thể thực hiện các phép lạ.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Chi Hội Hòn Đất-Kiên Giang.
Bài tiếp theoBài thứ 48: Cam Kết