Bài thứ 46: Một Mình Với Chúa

835

 

 

Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. 

Ma-thi-ơ 6:6

 

 

     Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình có vinh dự được tự do mời Đức Chúa Trời đến gặp mình và trình bầy cho Chúa nghe những nhu cầu của mình chăng? Chúng ta nên dùng vinh dự đó một cách vui vẻ và trung tín lắm mới phải.

 

     Chúa Giê-xu nói: " Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó;" Câu này có hai nghĩa: 1. Đóng cửa đối với thế giới bên ngoài;  ra khỏi mọi tư tưởng và quan tâm của ngày hôm ấy.  2. Đóng cửa một mình ở riêng với Chúa để cầu nguyện kín đáo.  Hãy coi điều này như là điểm chính trong việc cầu nguyện, để nhận ra sự hiện diện của Cha trên trời. Mục đích của bạn là: "Ở riêng với Chúa."

 

     Ở riêng trong hiện diện của Chúa và cầu nguyện với Cha trong chỗ bí mật mới chỉ là bước đầu. Hãy đến với Chúa trong đảm bảo đầy đủ là Chúa biết bạn trông mong sự cứu giúp và chỉ đạo như thế nào. Chúa sẽ lắng nghe bạn.

 

     Thế rồi theo lời hứa tuyệt diệu tiếp theo đó: "Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi" Cha trên trời sẽ nghe lời cầu nguyện, và lời đó không trở thành hư vô đâu. Cầu nguyện trong nơi kín nhiệm sẽ theo sau bằng việc làm bí mật của Chúa trong lòng tôi.

 

Bài trướcTổng Kết Công Tác Truyền Giáo Của Các HT Khu Vực IV – Đăklăk.
Bài tiếp theoLễ Bổ nhiệm MSNC Lưu Niêm, Tân Quản nhiệm Hội Thánh La Gi.