Bài thứ 41: Chúa Không Thay Đổi

617

Đọc Gia-cơ 1:2-18

Câu căn bản:  Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của ánh sáng; trong Ngài không có sự thay đổi cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch nào.  Câu 17.

 

 

Suy niệm:  Câu Kinh Thánh kể trên kết thúc phần  nói về “thử thách và cám dỗ” là những điều trái ngược với “ơn lành và tặng phẩm”. Một đặc tính của Cha trên trời là tốt lành, minh bạch như ánh sáng và không thay đổi.

 

Bạn đang sống như thế nào hôm nay?

Buồn bã vì thất bại chăng?

Bất mãn vì việc xẩy ra trái ý mình chăng?

Cầu nguyện mà không hiệu quả chăng?

Bị người khác ghét bỏ và làm bạn khổ sở chăng?

Thấy Hội Thánh của mình không phát triển và nhiều người thối lui chăng?

 

Hãy quỳ gối nơi bạn đang ngồi hay đứng, hãy đọc lại câu Kinh Thánh căn bản hôm nay một lần nữa, sau đó hãy lấy đức tin cầu nguyện rằng:

 

Lạy Cha trên trời là Đấng không thay đổi, con đến trước Chúa hạ mình vì biết rằng Cha nhân từ tiếp nhận con, không phải vì con tốt lành gì, nhưng vì Cha thương con, Cha không thay đổi và luôn ban ơn lành.  Con xin cảm tạ Cha và bước đi trong ánh sáng của Ngài.  Con cầu xin trong danh Chúa Giê-xu.  A-men.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Truyền Giáo Tỉnh Bình Thuận
Bài tiếp theoBài thứ 42: Lựa Chọn