Bài thứ 42: Lựa Chọn

968

Đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:15-20

Câu căn bản: Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.  Câu 19.

 

 

Suy niệm: Lựa chọn là một khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho con người.  Nhưng trên đời vẫn có nhiều người cam chịu số phận của mình mà không chịu lựa chọn, vì thế nên cuộc đời những người ấy không bao giờ thay đổi.

 

Trong một bài viết tựa đề “Những linh hồn bốc cháy” tác giả Elie Wiesel viết: “Vì bạn biết rằng bạn sẽ chết và sẽ gặp Đấng Tạo Hóa, Ngài sẽ không hỏi tại sao bạn không thành một người cứu đời hay không tìm thuốc mà trị bệnh  ung thư.  Nhưng Chúa sẽ hỏi: Tại sao con không là chính con? Tại sao con không tìm giá trị của chính cuộc đời con?”

 

Thực hiện ý muốn Chúa cho cuộc đời của bạn nghĩa là bạn chịu trách nhiệm về chính bạn và cuộc đời của bạn. Như thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là thuận theo ý Chúa cho cuộc đời của mình. Làm như thế là bạn đã bước vào những dịp tiện quan trọng nhất trong đời. Nếu bạn thường hay chối từ, không tiếp nhận, bạn sẽ thấy cuộc đời rất phức tạp.

 

Ngày xưa có người đến xin Chúa chữa bệnh cho đứa con trai, ông ta nói:

“Nếu Thầy muốn, xin chữa cho nó lành!”

Chúa Giê-xu nói:  “Nếu tôi muốn à…. Ai tin thì mọi việc đều khả dĩ.”

Lúc ấy người cha kêu lên: “Tôi tin!   Xin Chúa giúp cho tôi khỏi vô tín.”

(Mác 9:23-24).

 

Cho dù bạn nghi ngờ, cũng cứ cầu xin đi, Chúa vẫn nghe.

 

Bạn đã được gọi đến để trở thành con người mà Chúa định cho bạn, không phải vì lợi ích cho riêng bạn, mà còn cho người khác nữa.  Xin hãy thuận phục để hưởng hạnh phúc thật.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 41: Chúa Không Thay Đổi
Bài tiếp theoTỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tại Chi Hội Vạn Ninh, Khánh Hòa.