Bài thứ 289: Không Thờ Thần Tượng

2640

 

Đọc Xuất Ai-cập ký 20:1-17

Câu căn bản: Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất.  Câu 4.

 

 

Suy niệm:  Đây là điều răn thứ nhì trong Mười Điều Răn của Chúa truyền cho dân Chúa ngày xưa. Nếu bạn đọc tiếp đến chương 32, bạn sẽ thấy dân Chúa đã bất tuân lệnh Chúa mà đòi lĩnh tụ A-rôn đúc một Thần Bò Vàng để họ tôn thờ, vì Lĩnh tụ Môi-se lên núi lâu quá.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Chúa cấm dân Chúa làm thần tượng để tôn thờ?

 

Lý do thứ nhất là:  Chúa đòi hỏi chúng ta chỉ tôn thờ một mình Ngài là Chân Thần mà thôi . Con người sinh ra là đã có khuynh hướng tôn thờ. Dân tộc nào, dù man khai đến đâu, cũng có một đối tượng nào đó để tôn thờ. Nhiều người nghĩ rằng lập bàn thờ và hình tượng là để nhắc nhở người ta về việc tôn thờ, tuy nhiên con dân Chúa từ khi có điều răn thứ hai này, cho đến ngày nay, hoàn toàn không lập bàn thờ hay thờ hình ảnh của Chúa.

 

Lý do thứ hai:  Chúa cấm “không được làm cho mình một hình tượng nào” vì Chúa muốn chúng ta và con cháu chúng ta có một ấn tượng đúng về Chúa. Giăng 4:24 Chúa Giê-xu dạy rằng:  “Đức Chúa Trời là Thần Linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.”  Thờ phượng Chúa là Chân Thần trong tâm linh và trong sự thật, không phải qua hình tượng vật chất do tay loài người nắn tạo ra. Dù là hình tượng Chúa cũng là sai lạc, vì thu hẹp Chúa vĩ đại trong một bức tượng bằng vật chất là xúc phạm vô cùng nghiêm trọng.

 

Lý do thứ ba: Chúa cấm không được dựng hình tượng để tôn thờ là vì Chúa chính chúng ta khuôn rập theo đức tính công chính thánh thiện của Chúa chứ không phải của vật chất trên đất. Chúng ta được tạo nên theo hình ảnh Chúa, vì vậy Chúa không muốn chúng ta theo tư dục mà thờ phượng những vật thọ tạo và khuôn rập cuộc đời theo chúng.  Chúng ta là con trên trời mà ! !

 

Chính vì Điều Răn Thứ Hai này mà con dân Chúa không bao giờ quỳ lạy trước một bàn thờ của ai, và cũng không bao giờ thiết lập bàn thờ cho Chúa hay tôn thờ ảnh tượng của Ngài do con người sản xuất ra.

 

 

 

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Tiên Thủy, Bến Tre.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu