Bài thứ 284: Cuộc Chiến Nội Tâm

675

Đọc Rô-ma 7:14-25

Câu căn bản: Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó.  (Câu 20).

 

 

Suy niệm:  Đây là tâm sự của sứ đồ Phao-lô, người đã viết phần lớn Kinh Tân Ước.

Ông thú nhận: Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. 

Rồi ông xác nhận: Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng tội lỗi ở trong tôi.

Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm.

Chúng ta, những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế và làm môn đồ của Ngài mới đây hay lâu năm rồi, đều có kinh nghiệm và tâm sự như vị sứ đồ này.  Đây là cuộc chiến nội tâm của tín đồ của Chúa Giê-xu.

 

Sứ đồ Phao-lô đã đến ngõ cụt của cuộc đời và ông kêu lên:  Khốn nạn cho tôi ! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chất này ?  Câu 24.

Và ông đã cúi đầu trước vinh quang của Chúa mà xác nhận rằng:

Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta ! Như vậy, chính tôi dùng tâm trí phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật của tội.

 

Sứ đồ Phao-lô đã tự giải đáp cho câu hỏi mà ông đặt ra, đó là cuộc chiến nội tâm giữa tâm trí đã được tái tạo với bản chất tội ác và nguyên tắc của nó.

 

Người tin Chúa cần nhìn lên cuộc đắc thắng của Chúa Giê-xu. Không những chúng ta hợp một với Chúa trong sự chết và sự phục sinh do đức tin, mà còn cùng Chúa sống trong cõi vĩnh hằng với thân xác mới và hoàn toàn thoát khỏi sự quấy phá của tội lỗi. Đó là đức tin và hi vọng của mỗi chúng ta.

 

Bài trướcHọp Mặt Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh An Lạc Tây
Bài tiếp theoBài thứ 285: Ở Trong Đấng Christ