Bài thứ 244: Lo Lắng

706

 

Đọc Ma-thi-ơ 6:25-34

Câu căn bản: Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sư công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.  Câu 32-33

 

 

Suy niệm:  Sự lo lắng của một người tin Chúa là triệu chứng của một vấn đề sâu xa hơn. Nó chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu không chiếm chỗ quan trọng nhất trong cuộc đời người ấy. Hay Chúa không làm chủ tâm hồn người ấy.

Khi chúng ta lo lắng, mọi ưu tiên trong đời sống bị đảo ngược lại hết. Chúa đã hoạch định là chúng ta phải tôn Chúa làm chủ trong cuộc đời chúng ta. Mỗi khi có người nào hay vật hoạc việc gì lấy mất ngai của Chúa trong lòng chúng ta, thì mức lo lắng của chúng ta gia tăng một cấp độ.

 

Nếu bạn cho nghề nghiệp của mình là ưu tiên, thì bạn sẽ lo lắng vì sợ mất việc làm.

Nếu một quan hệ nào đó với ai được đặt lên hàng đầu, thì bạn lo lắng sợ mất quan hệ đó.

 

Sự quan hệ giữa chúng ta với Chúa không thể bỏ đi. Vì đó là một quan hệ thường trực. Khi nào chúng ta tôn Chúa đứng đầu trong mọi ưu tiên của chúng ta, chúng ta sẽ không sợ một ngày nào đó Chúa sẽ bỏ chúng ta. Và chúng ta sẽ không lo lắng.

 

Kinh Thánh dạy rằng: Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.

 

Hành động đề nghị hôm nay:

 

Bạn có muốn hết lo lắng không?

Hãy tôn Chúa và vương quốc của Ngài ưu tiên trong đời bạn.

Chỉ sống cho Chúa mà thôi.

Đó luôn luôn là cách để bắt đầu thắng lo lắng và sống an bình.

 

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN VĂN GIÁO
Bài tiếp theoBồi Linh Ban Thanh Niên Tại Hội Thánh An Lạc Tây.