Bài thứ 238: Người Tin Chúa Đối Đầu Với Bách Hại, Thử Thách Như Thế Nào?

685

Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các người, thì các người sẽ được phước.  Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các người ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.  

Ma-thi-ơ 5:11-12.

 

 

Cuộc bách hại có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, có thể rất tàn bạo, bị bắt, bỏ tù hay là trại cải tạo, bị loại ra khỏi một chức vụ, bị bắn chết hay là âm mưu hạ sát để thủ tiêu, cũng có thể bị diễu cợt, chê cười giữa chỗ đông người v.v.  Còn nhiều hình thức bách hại lắm; đây không phải là chuyện ngày xưa, mà ngay trong thời đại chúng ta.  Nhưng các hình thức ấy không đáng quan tâm cho bằng thái độ của người tin Chúa trong các hoàn cảnh đó ra sao.

 

Trước tiên, người tin Chúa không được phép trả thù.  Đây là điều chính Chúa dạy, và Ngài cũng đã nêu gương. Chúng ta là người của Chúa, phải theo gương Chúa.  Đây là điểm làm ta khác với người vô tín.

 

Không những không báo thù nhưng còn tránh tức bực nữa.  Đây là việc khó làm hơn.  Làm sao ta tránh được xúc động và tức giận?  Chúng ta nên nhớ rằng, nếu khi  nổi giận, chúng ta dễ nói những lời không hay và làm ô danh Chúa.  Chúng ta phải vượt xa hơn thái độ tầm thường đó.

 

Phản ứng thứ ba là chúng ta sẽ không để cho cơn bách hại làm cho mình thất vọng.  Tất nhiên là chúng ta sẽ buồn và thắc mắc, nhưng hãy hoàn toàn tin cậy Chúa và không tuyệt vọng.  Chúa bảo, “Hãy vui vẻ, nức lòng mừng rỡ”.  Đây là điều khó vô cùng đối với người tin Chúa, vì ngược hẳn với bản tính của con người tự nhiên nhưng đó chính là lối của Chúa.

 

Trong bài sau, chúng ta sẽ có dịp phân tích rõ hơn về câu  “Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ”.  Riêng bài này xin tóm tắt như sau:  Người đã tin Chúa phải nhớ rằng mình là một con người khác trong thế tục.  Mục tiêu sống của con người mới là tôn vinh Chúa.  Hi vọng sống là đợi chờ một ngày gặp mặt Chúa và vào cõi vĩnh hằng với Chúa. Phản ứng đối với các cơn bách hại là không được báo thù, không được giận hờn, và phải vui vẻ nức lòng mừng rỡ.

 

Bạn có thể áp dụng bài học này vào cuộc sống hiện tại của mình không? Cầu Chúa giúp bạn.

 

 

Bài trướcBài thứ 237: Vui Trong Thử Thách
Bài tiếp theoHội Thánh Buôn M’Bơn-M’Lía-Dlơk-Thi, Dăk Lăk Tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa & Bồi Linh.