Bài thứ 157: Gương Sáng

824

Đọc Phi-líp 3:17;  Công Vụ 26:24-29

Câu căn bản: Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.  (Phi-líp 3:17).

 

Suy niệm: Nhiều người thường đặt câu hỏi: Làm cách nào để truyền thông niềm tin cho những người mà mình quen thuộc?

 

Nếu chúng ta không tin rằng những gì đã xẩy ra cho mình trong quan hệ với Chúa thì cũng phải xẩy ra cho mọi người khác, thì có lẽ việc xẩy ra cho mình chưa có gì đáng kể!

 

Nói như thế có nghĩa là nếu chính chúng ta không xúc động và cảm kích về những gì mình tìm thấy trong Chúa đến nỗi muốn mọi người có được quan hệ đó, thì thực sự mình chưa tìm thấy gì đâu!

 

Khi sứ đồ Phao-lô phải ra hầu tòa vua Ạc-ríp-pa, ông công bố về quyền năng tái tạo của Chúa trong cuộc đời ông. Vua Ạc-ríp-pa biết sứ đồ Phao-lô muốn nhân cơ hội này thuyết phục vua tìm về niềm tin nơi Chúa, nên nói:

Đừng tưởng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một Cơ-đốc-nhân! Sứ đồ Phao-lô đáp:

Dù thời gian dài hay ngắn tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng không những một mình đức vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi!

 

Sứ đồ Phao-lô muốn bảo rằng: Hãy bắt chước tôi!

 

Bạn có dám nói như thế với một người nào không?  Người ở nhà, ở nơi làm việc, giữa bè bạn chăng?  Tại sao lại không?

 

Nhưng câu hỏi đến với tâm trí bạn khi đọc những dòng chữ này là:  Làm sao tôi, với một hiểu biết kém cỏi thế này mà dám làm gương sáng cho người khác được?

 

Nhưng như vậy là bạn hiểu lầm sứ đồ Phao-lô.  Ông rất chân thành với những người mà ông tiếp xúc. Ông muốn mọi người bắt chước ông trong kinh nghiệm về ân sủng và sự tha thứ tội của Chúa mà ông đã được hưởng.  Ông không muốn mọi người coi ông là một người cao cả, giỏi dang như thế nào, nhưng ông muốn cho mọi người biết Chúa là Đấng đã thực hiện những việc lớn trong đời ông.

 

Xin nhớ rằng: Mỗi ngày, khi sống với người khác, mọi người sẽ có thái độ đối với Chúa như thế nào khi thấy Chúa đã làm gì cho đời ta!!

 

Bài trướcTỉnh Long An Tổ Chức Hội Đồng Bồi Linh Quý 2/2013
Bài tiếp theoBồi Linh Cho Các Hội Thánh H’Mông Krông Bông – Đăk Lăk