Bài thứ 140: Phước Lành Chúa Ban

1541

 

Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.

Ê-phê-sô 1:3

 

 

Chúa Cứu Thế ban cho con dân Ngài mọi điều tốt lành trong quá khứ hiện tại và tương lai.

 

Trong những thời đại huyền nhiệm của quá khứ, Chúa Giê-xu là tuyển chọn đầu tiên của Chúa Cha, và trong việc lựa chọn ấy, chúng ta được lợi vì chúng ta cũng được chọn ở trong Chúa Cứu Thế từ trước khi thành lập thế gian.  Từ cõi vĩnh hằng Chúa Cứu Thế đã có ưu quyền làm Con, Con duy nhất của Cha, là Con yêu dấu, và trong ân sủng phong phú của Ngài, do việc nhận làm con nuôi và tái sinh, chúng ta cũng được nâng lên hàng con Chúa, vì "Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời."

 

Giao ước vĩnh hằng đặt cơ sở trên lời hứa chắc chắn của Chúa, thuộc về chúng ta để an ủi và đảm bảo an toàn cho chúng ta.

 

Trong những cuộc xếp đặt vĩnh hằng của việc định trước khôn ngoan và theo lệnh của Đấng toàn năng, mắt Chúa Giê-xu luôn hướng về chúng ta, chúng ta có thể an tâm rằng trong suốt dòng định mệnh, không có một hàng nào chống lại những ích lợi dành cho người mà Chúa đã mua chuộc.

 

Đại hôn lễ của Hoàng Tử Vinh Quang là thuộc về chúng ta, vì chính Chúa đã hỏi cưới chúng ta là Hội Thánh của Ngài, và hôn lễ ấy sẽ được công bố cho toàn vũ trụ.  Cuộc ra đời huyền diệu của Chúa trên trời với tất cả sự hạ mình và chịu hổ nhục liên quan, là dành cho chúng ta.  Giọt mồ hôi máu, những trận đòn, thập giá là thuộc về chúng ta mãi mãi.

 

Những kết quả sung sướng phát xuất từ vâng phục trọn vẹn, hoàn tất cuộc đền tội, phục sinh, thăng thiên hay cầu thay hiện nay, tất cả  đều được ban cho chúng ta.  Trên tấm bảng che ngực của Chúa có tên chúng ta ở đó; và trong nhiệm vụ tư tế, Chúa cầu thay cho chúng ta tại ngôi Đức Chúa Trời.

 

Chúa Cứu Thế dùng quyền thống trị của Ngài trên thể chế quyền hành và sự huy hoàng tuyệt đối của Ngài trên trời để đem lại lợi ích cho người tin Chúa.

 

Đấng đã hiến mình vì chúng ta cho đến tận tột điểm của đau thương và cái chết, sẽ không bao giờ rút lại ân huệ khi Ngài đã ngồi trên ngôi cao của các từng trời.  Chúng ta hãy tin chắc như vậy.

 

 

Bài trướcHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng các Tôi tớ Chúa tại Đak Lak.
Bài tiếp theoThăm Viếng Các Làng Cùi Tại Gia Lai.