Bài thứ 133: Một Lối Sống

547

Đọc Phi-líp 3:17-21

Câu căn bản:  Nhưng chúng ta là công dân trên trời; từ nơi ấy, chúng ta trông đợi  Chúa và cứu Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Câu 20

 

 

Suy niệm: Câu 17 – Mỗi người có một lối sống khác nhau, nhưng người tin Chúa phải sống sao cho hình ảnh Chúa Cứu Thế nổi bật trong đời sống của mình.  Sứ đồ Phao-lô thường cầu nguyện cho các tín hữu để Chúa Cứu Thế thành hình trong họ, nghĩa là sống theo mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

Câu 18 – Sứ đồ Phao-lô than phiền và khóc vì mất đi những gì quý giá.  Đây là những người đã tin Chúa mà lui đi, sa ngã, bỏ Chúa.  Chỉ những người đã nếm biết Chúa là Chân Thần, là lẽ sống, mới có thái độ thương tiếc và than khóc như vậy.

 

Có ai đang than khóc vì ta không?

Có những bà mẹ, ông cha, anh em, chị em đang than khóc về lối sống của chính ta không?

Ta có tiếc thương và than khóc cho những cuộc đời bỏ Chúa không?  Ta có thể làm gì cho những người này?

 

Câu 18-19 –  Chịu tử hình trên thập giá là hình án Chúa Giê-xu đã chịu vì mỗi tội nhân.  Người nào tái phạm tội sau khi được tha thứ là đòi hỏi Chúa phải hi sinh lần nữa để chuộc tội cho mình.

 

Kẻ thù của thập giá là:  coi thường cái chết của Chúa Giê-xu, cho cái chết ấy là vô ích, vốn biết Chúa chết thay cho mình nhưng vẫn phạm tội.

 

Chúng ta hãy mang cái chết của Chúa trên mình để nhớ không phạm tội nữa.

Đừng sống phản lại sự hi sinh của Chúa.

 

Lối sống thù nghịch với thập tự giá:

Ở bên ngoài Chúa, ngoài hạnh phúc vĩnh hằng.

Lấy bụng mình làm chúa mình: lòng tham và tư dục làm chủ cuộc đời.

Lấy xấu hổ làm vinh dự.

Tư tưởng về việc thế gian: chú trọng vào vật chất, chỉ lo hiện tại, không lo tương lai.

 

Câu 20 – Công dân trên trời:  tư tưởng về nước trời, không để trần gian làm mất tính công dân nước trời, hi vọng gặp mặt Chúa chứ không phải chỉ theo đạo, gia nhập Hội Thánh mà thôi.

 

Câu 21 – Cuộc biến đổi trong huyền nhiệm vinh quang cho những ai tin rằng Chúa Toàn Năng mà mình tin tưởng sẽ làm việc đó.

 

Bài học áp dụng:

 

1.       Ta có tiêu chuẩn nào để bắt chước sống hay không?

2.       Ta có đang làm gương tốt không?

3.       Ta có quan tâm đến những người đang thất bại trong việc theo Chúa không?

4.       Ai đang là chủ, là Chúa của đời ta?

5.       Ta có hi vọng về cuộc sống vinh quang hay không?

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Mục Vụ Thể Thao Tại Tỉnh Quảng Ngãi.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Lâm Đồng Tháng 5/2014