Bài hát: ĐẤNG CỨU THẾ ĐẾN THẾ GIAN

9081

Bài hát: Đấng Cứu Thế Đến Thế Gian
Nhạc và lời: MS Phạm Văn Tính

Bài trướcNền Tảng Của Tin Lành – 19/10/2023
Bài tiếp theoLâm Đồng: Gần 4.000 Người Nữ Dự Hội Đồng Bồi Linh Tại Thành Phố Ngàn Hoa