Bài 95: Gặp Gỡ Chúa Cứu Thế Một Cách Mới Mẻ

1072

  

 

   Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi; còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

1 Giăng 1:3-4.

 

 

   Sứ đồ Giăng không ngừng thán phục việc tương giao với Chúa đã làm thay đổi hẳn đời sống của ông. Điều huyền nhiệm là làm sao trong một khoảnh khắc nào của lịch sử, mà Chúa của toàn vũ trụ bằng lòng tiếp xúc với một người làm nghề đánh cá tầm thường như ông.  Ông Giăng quá vui mừng đến nỗi ông tha thiết muốn chia sẻ niềm vui ấy với người khác, sao cho mọi người đều trải nghiệm niềm vui đó.  Một mối tương giao đặc biệt hay “gắn bó” đã nẩy sinh ra giữa những người đã đích thân gặp Chúa Cứu Thế, khi họ cùng hưởng thụ sự tốt lành của Chúa dành cho họ.

 

   Người chung quanh bạn rất cần được khuyến khích do cuộc tiếp cận gần đây nhất của bạn với Chúa Cứu Thế.  Có người đã mất hi vọng là họ sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện thật sự của Chúa trong đời họ. Thật sự họ không cần triết lý sống hay những lý thuyết thần học của bạn.  Họ cũng không cần nghe những ý kiến của bạn khuyên họ phải sống như thế nào.  Họ cần nghe một người vừa mới tiếp xúc với Chúa Cứu Thế Hằng Sống và đã được biến đổi cuộc đời.  Khi nào bạn trải nghiệm Chúa Cứu Thế như vậy, bạn sẽ có thái độ như sứ đồ Giăng, nghĩa là không giữ riêng cho mình được, không im lặng được, mà phải tìm đến một người nào đó để kể lại cuộc hạnh ngộ với Chúa đó.  Trách nhiệm của bạn sẽ không phải là thuyết phục người ta về sự thực hữu của Chúa, nhưng chỉ là nhân chứng kể lại cuộc gặp gỡ với Chúa như thế nào và những gì Chúa đã nói với bạn và đã làm cho bạn.

 

   Sự thay đổi trong cuộc đời của bạn sẽ là lời chứng mạnh mẽ nhất về cuộc tương giao của bạn với Chúa, vì không có gì thu hút hơn và thuyết phục hơn là nghe lời chứng của một người vừa gặp gỡ với Chúa Giê-xu.

 

Bài trướcPhụ Nữ Tin Lành Tỉnh Bình Định Nhóm Thông Công Và Bồi Linh.
Bài tiếp theoChương Trình Lễ Cảm Tạ 71 Năm Thành Lập Hội Thánh Tân Hiệp & Bồi linh Thông Công Ban Truyền Giáo Tỉnh Kiên Giang.