Bài 29: Hãy Chuẩn Bị Gặp Chúa

1685

 

Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến cùng dân chúng, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo xống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân chúng tại núi Si-na-i.

Xuất Ê-díp-tô ký 19:10-11.

 

 

   Gặp gỡ Chúa đòi hỏi những việc chuẩn bị, vì Chúa là Đấng uy nghi và toàn thánh toàn thiện. Đến với Chúa mà không chuẩn bị là xúc phạm. Khi dân chúng Israel phải ra mắt Chúa, Chúa truyền lệnh trước tiên là phải dành hai ngày chuẩn bị. Tuy nhiên, khi dân chúng đã sẵn sàng rồi, Chúa không xuất hiện mà chỉ phán bảo họ qua sấm chớp, với lửa, khói và tiếng kèn vang động (Xuất 19:16-25). Qua cuộc gặp gỡ như thế Chúa khải thị cho họ những lẽ thật huyền diệu như Mười Điều Giới Răn, thiết lập những tiêu chuẩn luân lý đạo đức mà Chúa bắt họ phải tuân hành trọn đời.

 

   Bạn không thể nào sống mỗi ngày trong trần gian này mà không bị trần thế ám ảnh trong tâm trí, trong ý chí và tâm hồn. Những gì trong thế tục dễ làm cho bạn lạc hướng trong đường lối của Chúa. Chẳng hạn như chúng làm cho bạn không còn bén nhậy trong tâm linh nữa, và coi tất cả đều không quan trọng, đáng kính, đáng yêu nữa. Chính vì thế mà Chúa dành một ngày trong tuần đề dân Chúa có nguyên một ngày tập trung vào Chúa và tìm biết ý chỉ của Ngài đối với họ sau sáu ngày sống trong đời.

 

   Thường thì bạn có chuẩn bị cho sự thờ phượng ngày Chủ Nhật không? Đêm hôm thứ bảy bạn đưa những gì vào tâm hồn mình? Thường thì điều cuối cùng bạn nhập vào tâm trí trong đêm thứ bảy vẫn còn đó buổi sáng Chủ Nhật. Muốn ra mắt Chúa ngày Chủ Nhật bạn cần chuẩn bị, nếu bạn muốn ra mắt Chúa trong tư thế xứng đáng và việc thờ phượng ngày Chủ Nhật có ý nghĩa cho đời ban. Xin đừng quên chuẩn bị gặp Chúa mỗi ngày Chủ Nhật cũng như giờ yên tĩnh mà bạn dành cho Ngài.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Mục Sư Đỗ Văn Ba, Tân Quản Nhiệm Chi Hội Chợ Gạo
Bài tiếp theoLễ Công Bố Bổ Nhiệm Phụ Tá Quản Nhiệm HTTL Chi Hội Vĩnh Long