Bài 197: Chúa ở Bên Phải Con

887

 

 

Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con; con chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên phải con.

Thi Thiên 16:8.

 

 

   Để Chúa luôn trước mặt mình nghĩa là gì? Nghĩa là bạn đã chọn kết nối mọi sự việc mình phải đối diện với sự tin cậy nơi Chúa. Tầm nhìn của bạn không rời khỏi Chúa mà ảnh hưởng đến mọi điều xảy ra trong đời bạn. Vì bạn có thể xưng mình là tín đồ của Chúa, nhưng tầm nhìn lúc nào cũng tập trung vào những vấn nạn, những nan đề, và những thứ đó sẽ định hướng cho bạn. Nếu tầm nhìn của bạn tập trung vào ai đó, thì người ấy sẽ định ra lối suy tư và hành động của bạn.  Hãy đặt tầm nhìn vào Chúa, vì đó là nguồn sức mạnh của bạn.

 

   Trong thời Cựu Ước, phía tay phải của ông vua cầm quyền là vị trí quan trọng đặc biệt, thường dành cho mưu sĩ hay cố vấn cao nhất. Khi bạn chọn Chúa ở bên phải của bạn là bạn đã mời Chúa ngồi địa vị cao nhất của đời mình, Ngài sẽ là Mưu Sĩ chỉ đạo cho mỗi hành động của bạn.

 

   Mỗi khi bạn đối đầu với một kinh nhiệm mới, bạn phải quay sang Chúa để xin Ngài giải thích và ban sức mạnh đối phó. Khi loài người phỉ báng bạn, ngược đãi bạn, bạn cần xin ý kiến của vị Mưu Sĩ là Chúa để ứng xử như thế nào cho phải lẽ. Khi bạn gặp cảnh khó khăn, bối rối… bạn cần xin Đấng Mưu Luận ban khôn ngoan và sức mạnh để ứng phó. Khi gặp tình huống sợ hãi kinh hoàng hãy nhớ đến nguồn bình an đang ở ngay bên phải mình. Tóm lại, mỗi một hành động của bạn, hãy làm trong sự chỉ dạo và quan hệ với Chúa, bạn sẽ không bao giờ thất bại.

 

   Tưởng tượng Chúa mà bạn tin nhận có mặt ngay bên cạnh bạn, chứ không phải như thần linh khác của tôn giáo loài người, phải tìm đến cúng bái để xin ân huệ. Vì sao nhiều khi bạn lo sợ, phân vân, không biết xoay sở ra sao trước một tình huống nào đó? Đó chính là lúc bạn quên để Chúa hằng đứng trước mặt, và ý thức rằng nguồn khôn ngoan, mưu lược đang ở ngay bên tay phải của mình.

 

Bài trướcTrại Hè Thiếu Niên Năm 2011 Tại Tỉnh Kiên Giang
Bài tiếp theoBài 198: Ai Tôn Kính Chúa Sẽ Được Tôn Trọng