Bài 198: Ai Tôn Kính Chúa Sẽ Được Tôn Trọng

1424

 

 

Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.

1 Sa-mu-ên 2:30.

 

 

   Một trong những điều dạy về Vương Quốc Trời là nếu chúng ta tôn kính Chúa thì Chúa sẽ tôn trọng ta. Tuy nhiên, nếu ta không kính nể Chúa, chúng ta sẽ bị coi là thấp hèn nhất trong nước Ngài. Thành ra vấn đề bắt đầu từ phía chúng ta. Đáp ứng của chúng ta đối với Chúa thành ra cách Chúa đáp ứng với chúng ta.

 

   Thầy tư tế Hê-li đã làm chức vụ tế lễ cho Israel trong nhiều năm, ông biết rõ các tiêu chuẩn về sự sống thánh thiện mà Chúa đòi hỏi. Tuy nhiên thầy tư tế Hê-li gặp phải nan đề, vì hai con trai của ông sống hoàn toàn đối nghịch với Chúa. Là cha của hai đứa con này, Hê-li phải quyết định tôn trọng Chúa hay chiều chuộng hai đứa con hư. Ông không thể cứ bỏ qua hành vi vô đạo và vô luân lý của hai đứa con mà vẫn tôn vinh Chúa là Đấng ông phục vụ. Thế rồi theo tự nhiên, ông đã quý trọng hai đứa con ngỗ nghịch, đến nỗi không quở trách chúng vì đã có những hành vi đồi trụy không hợp với các tiêu chuẩn của Chúa. Hê-li có thể bảo đảm rằng ông ta vẫn kính yêu Chúa nhưng thật ra ông ta và gia đình đã không tôn kính Chúa vì hai đứa con trai công khai phạm tội trước mặt Chúa và dân chúng.

 

   Trong khi đó thì Chúa đánh giá ra sao về Hê-li? Chúa đã phán bảo thiếu nhi Sa-mu-ên lúc đó rằng: “Ta đã báo trước rằng Ta sẽ trừng phạt nhà Hê-li đến đời đời, vì người đã biết tội lỗi đáng nguyền rủa của các con trai mình mà không ngăn cấm. Vì thế, Ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội của nhà ấy sẽ không bao giờ chuộc được bằng sinh tế hay lễ vật.” (1 Sa-mu-ên 3:13-14). Thầy tư tế Hê-li đã bày tỏ tâm hồn của ông khi ông không tôn kính Chúa trước dân chúng Israel bằng cách cư xử tốt lành với hai đứa con phạm trọng tội trước Chúa. Chính vì vậy kết quả là: “Bấy giờ Hê-li đã chính mươi tám tuổi, mắt ông đã mù không thể thấy được. Người đó nói với Hê-li: ‘Hôm nay con đã trốn thoát khỏi trận địa, và từ chiến trường trở về đây.” Hê-li hỏi: ‘Con ơi, điều gì đã xảy ra?’ Người đưa tin trả lời: Israel đã chạy trốn trước quân Phi-li-tin, quân ta bị đánh bại nặng nề. Hai con trai ông, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều đã chết, và Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt.’ Người vừa nói đến Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời thì Hê-li từ trên ghế đặt bên cổng ngã ngửa xuống, gãy cổ và chết; vì ông đã già yếu mà lại nặng nề. Ông đã làm thẩm phán cho Israel trong bốn mươi năm. (1 Sa-mu-ên 4:15-18).

 

   Tôn kính Chúa trong nhà thờ, nhưng không tôn kính Chúa nơi bạn làm việc là điều Chúa không ưa. Tôn kính Chúa khi gặp gỡ những người tín đồ khác, nhưng không tôn kính Chúa khi bạn ở trường học hay khi giao dịch với lối xóm, cũng là điều không chấp nhận được. Chúa muốn bạn tôn kính Chúa hoàn toàn, nghĩa là trong lời nói, trong các hành động, trong cả cuộc đời của bạn. Nếu bạn tôn kính Chúa, thì Chúa sẽ tôn trọng bạn.

 

Bài trướcBài 197: Chúa ở Bên Phải Con
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa 18 Năm Thành Lập Ban Trung Niên HTTL An Phú – Cần Thơ (1993- 2011)