Bài 125: Chúa Đưa Bạn Đến Với Chính Ngài

880

   “Các con đã thấy điều Ta làm cho người Ai-cập, Ta đã chở các con trên cánh đại bàng, và dẫn các con đến với Ta như thế nào.”

Xuất Ai-cập ký 19:4.

 

 

   Chúa không chỉ giải thoát dân Chúa khỏi đất nô lệ Ai-cập để cho họ được vào hưởng Đất Hứa.  Chúa giải phóng họ ra khỏi ách áp bức của Ai-cập để họ được biết Chúa và thờ phượng Ngài.  Ba tháng sau khi ra khỏi Ai-cập, Chúa đã nhắc cho họ nhớ tại sao Chúa đã đưa họ đi “trên cánh đại bàng”.  Đó là dẫn họ đến với chính Chúa. Nghĩa là Chúa giải cứu họ để họ có thể hưởng được cuộc tương giao với Ngài.  Dân Do-thái lúc đó là nô lệ Ai-cập và không có tự do thờ phượng Chúa.  Bây giờ thoát khỏi Ai-cập, ngay trên đất của họ, họ có thể đến thờ phượng và phục sự Chúa tự do.  Chúa kêu gọi dân Chúa ra khỏi Ai-cập không phải để hủy diệt các nước thờ cúng thần tượng giả mạo tại đất Ca-na-an, cũng không phải để lập cư tại những vùng đất họ chiếm cứ được, lại cũng không phải để tạo dựng một quốc gia, mặc dù tất cả những việc này đều đã hoàn tất.  Thật ra Chúa kêu gọi người Do-thái, chính ra là để trở thành một dân tộc kính mến và tôn thờ Chúa.  Nhờ cuộc giải phóng kỳ lạ ra khỏi Ai-cập họ biết Chúa là Đấng Toàn Năng và giàu lòng thương xót, và khi lập cư họ được tự do đáp ứng với Chúa.

 

   Chúng ta nhiều khi bị các hoạt động trong giáo hội lôi cuốn đến nỗi nhầm tưởng rằng mình được cứu là để thực hiện nhiều công việc của Chúa hơn là để hưởng thụ mối quan hệ thiêng liêng với Chúa. Chúa dùng những hoạt động và những hoàn cảnh của chúng ta để đưa chúng ta về với Ngài.  Khi Chúa giao cho chúng ta một trọng trách nào đó, thì Ngài có thể trợ giúp để chúng ta hoàn tất, và chúng ta ca ngợi Ngài.  Nhưng khi Chúa cho phép chúng ta trải nghiệm các khó khăn, thì các hoàn cảnh đó đưa chúng ta lại gần Chúa nhiều hơn.

 

   Nếu không cẩn thận, nhiều khi chúng ta chú trọng quá nhiều về hoạt động giáo hội mà bỏ qua phần tương giao rất quan trọng với Chúa.  Khi bạn bận nhiều công việc Chúa, xin đừng quên rằng Chúa dẫn bạn vào mọi trải nghiệm đó để đưa bạn đến với chính Ngài.  Nhận ra được điều này, bạn sẽ biết mục đích chính của việc Chúa kêu gọi mình là gì.

 

Bài trướcTruyền Giảng Thương Khó – Phục Sinh tại HT Cái Răng – Cần Thơ.
Bài tiếp theoTập Huấn Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè – Tỉnh Bến Tre.