Atur Kơ Klei Mrâo Mrang Jăk – 19/10/2023

2706

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 1:16-17

Êlan kliăng: “Sĭt nik kâo amâo hêñ ôh kơ klei mrâo mrang jăk, kyuadah ñu jing klei myang Aê Diê pioh bi mtlaih grăp čô hlei pô đăo, phung Yuđa êlâo hĭn, leh anăn wăt phung Grĕk mơh” (Rôm 1:16)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač ñu amâo hêñ ôh kơ Klei Mrâo Mrang Jăk? Si srăng ngă čiăng dưi mă tŭ klei bi mtlaih hlăm Yêsu Krist? Ya klei hriăm ih mâo kơ atur Klei Mrâo Mrang Jăk?

Y‑Sôl, sa čô Pharisi hur har hlăm klei đăo phung Yuđa bi tuôm leh hŏng Khua Yang Pô Kbiă Lŏ Hdĭp ktuê êlan nao kơ ƀuôn Damas leh anăn jing Khua ƀĭng kna Y‑Pôl, mă tŭ bruă klam nao hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ phung tue (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 9:1-19). Hlăk anăn phung đăo kơ Krist mâo knŏng ƀiă, amâo mâo ngă bruă prŏng ôh hlăm ƀuôn sang, tŭ klei phung amâo đăo bi êmut leh anăn djă djik djak, ngă jhat ktang tơl digơ̆ đuĕ dăp djăp anôk. Wăt tơdah lu blư̆ tŭ klei arăng krư̆ kđăl, čăm biêng, bhĭr hŏng boh tâo leh anăn bi hêñ, wăt mâo lu mnuih hêñ kơ Klei Mrâo Mrang Jăk mơ̆ng sa čô mnuih arăng pơ̆ng bi mdjiê ti kyâo bi kal, ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn hŏng klei jhŏng kơ ñu amâo hêñ ôh kơ Klei Mrâo Mrang Jăk kyuadah klei Khua Yang Yêsu Krist djiê leh anăn kbiă lŏ hdĭp jing klei myang Aê Diê čiăng bi mtlaih jih jang hlei pô đăo, phung Yuđa êlâo hĭn, leh anăn wăt phung Grek mơh (Phung Grek leh anăn jih jang ala čar tŭ klei bi hmăi mơ̆ng klei dhar kreh phung Grek; jing phung tue).

Klei Mrâo Mrang Jăk jing klei mrâo jăk mơak, amâo kbiă hriê mơ̆ng mnuih ôh ƀiădah kbiă hriê mơ̆ng klei myang leh anăn klei pap Aê Diê. Hlăm ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, Aê Diê bi êdah leh Ñu pô leh anăn ngă klei bi mguôp hjăn hŏng phung găp djuê Israel, brei kơ digơ̆ klei brei yuôm bhăn. Mơ̆ng găp djuê Aê Diê ruah, Aê Diê mkra hdră bi mtlaih jih lăn ala (êlan 16). Klei Mrâo Mrang Jăk jing klei myang Aê Diê, phung đăo kơ Krist amâo hêñ ôh ƀiădah hŏng klei jhŏng hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Khua Yang Yêsu kơ lu mnuih.

“Kyuadah jih jang mnuih soh leh sơăi leh anăn amâo tơl mâo klei guh kơang Aê Diê ôh” (Rôm 3:23) kyuanăn amâo mâo ôh sa čô mnuih dưi yua ai ktang ñu pô čiăng dưi truh kơ hnơ̆ng klei kpă ênô Aê Diê. Kyuadah Aê Diê Pô Kpă Ênô amâo tŭ ôh kơ klei soh, Ñu srăng bi kmhal mnuih soh. Sa nah mkăn, Aê Diê jing klei khăp, kngan Ñu pô amâo čiăng bi kmhal mnuih soh ôh. Kyuanăn Ñu mkra hdră brei mâo pô tŭ klei bi kmhal hrô brei: Khua Yang Yêsu jing Aê Diê hơô asei mlei mnuih jing sa čô mnuih Israel ngă bi leh ênŭm leh hdră bi mtlaih jih jang mnuih ti kyâo bi kal. Jih jang hlei pô đăo kơ Yêsu Krist djiê hrô brei kơ klei soh ñu, Aê Diê yap pô anăn jing mnuih kpă ênô. Hdră êlan Aê Diê jing klei kpă ênô guôp hŏng klei jing Ñu, pŏk êlan kơ jih jang mnuih mâo klei bi mtlaih kyua klei đăo, leh anăn klei đăo anăn đĭ hriê kơ prŏng nanao grăp hruê tơdah drei mâo klei bi knal kơ klei kpă ênô leh anăn klei khăp Khua Yang. Ăt hŏng klei đăo mơh, phung đăo kơ Krist srăng bi hmăi jăk kơ phung ƀuôn sang, atăt ba lu mnuih wĭt kơ Aê Diê. Sa čô mnuih đăo kơ Krist mâo klei hdĭp srăng kkiêng kơ sa čô mnuih đăo kơ Krist mkăn, leh anăn pô kpă srăng hdĭp hŏng klei đăo (êlan 17).

Si drei bi knal kơ Klei Mrâo Mrang Jăk klei myang Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, mpŭ mni kơ klei kpă ênô leh anăn klei khăp Ih! Hŏng klei đăo, kâo dưi mă tŭ klei bi mtlaih mơ̆ng Klei Mrâo Mrang Jăk. Đru kâo hdĭp hŏng klei đăo grăp hruê čiăng mâo klei bi knal kơ Ih hĭn, klei đăo hdĭp leh anăn mboh kơ Ƀuôn Ala Mtao Ih. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Kôrantô 7:2-8:15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

 

Bài trướcLub Plag Ntawm Txoj Moo Zoo – 19/10/2023
Bài tiếp theoNền Tảng Của Tin Lành – 19/10/2023