12 Câu Kinh Thánh Trong Cựu Ước Nói Về Quyền Tể Trị Của Chúa Trên Mọi Hoàn Cảnh

1182

HTTLVN.ORG – Trái ngược với các thần tượng vốn “có miệng mà không nói; có mắt mà chẳng thấy; có tai mà không nghe; có mũi mà chẳng ngửi; có tay nhưng không thể sờ; có chân mà không biết đi; có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào” (Thi Thiên 115:5-7), Đức Chúa Trời của Thánh Kinh là Đấng Tạo hoá Chân thần, không chỉ tạo dựng nên muôn loài vạn vật nhưng vẫn ngày đêm chăm sóc, quan phòng, và cai trị trên thế giới này. Dù thời cuộc đổi thay, hoàn cảnh khác biệt, nhưng Chúa vẫn là Đấng tể trị trên mọi sự. Đó là một trong những chủ đề nổi bật mà Kinh Thánh trình bày.

Chúa vẫn là Đấng tể trị trên mọi sự

Dưới đây là 12 câu Kinh Thánh trong Cựu Ước (Bản Truyền thống Hiệu đính 2010) trình bày về quyền tể trị của Đức Chúa Trời:

 • I Sử Ký 29:11-12

Lạy Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Vương quốc thuộc về Ngài; Ngài được tôn làm Chúa Tể của muôn vật. Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người.

 • Gióp 12:13-14

Nhưng khôn ngoan và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời; Ngài đầy mưu lược và hiểu biết. Ngài phá hủy, không ai cất lại được; Ngài giam cầm, không ai giải thoát nổi.

 • Giê-rê-mi 32:17

Lạy Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền năng lớn lao và cánh tay quyền uy mà dựng nên trời và đất! Không có việc gì khó quá cho Ngài.

 • Thi Thiên 96:10

Đức Giê-hô-va cai trị! Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động. Ngài sẽ phán xét các dân tộc theo lẽ công bằng.

 • Giê-rê-mi 27:5

Chính Ta là Đấng dùng quyền năng lớn lao và cánh tay giang ra mà tạo dựng trái đất, loài người và loài thú trên mặt đất, và ban đất ấy cho ai tùy ý Ta.

 • Ê-sai 14:27

Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã hoạch định thì ai bãi bỏ được? Cánh tay Ngài đã giơ ra thì ai có thể làm cho rút lại được?

 • Châm Ngôn 19:21

Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu.

 • Châm Ngôn 21:30-31

Chẳng có sự khôn ngoan, thông sáng, hay là mưu kế nào có thể chống lại Đức Giê-hô-va được. Ngựa sắm sẵn cho ngày chiến trận, nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va.

 • Truyền Đạo 7:14

Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng, trong ngày tai họa, hãy suy ngẫm; vì Đức Chúa Trời cho cả hai ngày ấy xảy ra để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

 • Ê-sai 40:28-29

“Con không biết sao? Con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức; sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức”.

 • Ê-sai 46:9-10

Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta. Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng, và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: ‘Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn.’

 • Đa-ni-ên 2:20-22

Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! Vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua; Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn; Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở với Ngài.

Có Chúa tể trị, con chẳng sợ chi


Chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời đời đời, Đấng khôn ngoan và quyền năng vô hạn, chẳng ai giống như Ngài. Dù thế giới biến chuyển, thời cuộc đổi thay, tai ương kinh khiếp thì Chúa vẫn đảm bảo rằng ‘Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn.’ Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy cứ chạy đến với Đấng “ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức” và dâng lên Ngài lời tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng!

 

Lê Tuấn

Bài trướcKiểu Đền Tạm – 30/9/2021 
Bài tiếp theoDôk Hdĭp Hŏng Klei Êngeh – 01/10/2021