09 Thứ Hai: Ngài sẽ được SINH RA BỞI MỘT TRINH NỮ

603

09 Thứ Hai

 

 

Kinh Thánh: Ê-sai 7:14

 

Lời tiên tri: Ngài sẽ được SINH RA BỞI MỘT TRINH NỮ

 

Bối cảnh: Ê-sai 7:1-13. Vào thế kỷ thứ 8 Trước Công nguyên. Y-sơ-ra-ên, Vương quốc phía Bắc, liên minh với Sy-ri để tấn công Giê-ru-sa-lem. A-cha, vua Giu-đa, và tất cả dân sự đều run rẩy sợ hãi. Nhưng họ lại không kêu cầu Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sai tiên tri Ê-sai và con trai của ông là Sê-a Gia-súp đến trao một thông điệp khích lệ. Giu-đa sẽ không bị hủy diệt! Hai vua phương bắc giống như que củi cháy, sẽ sớm bị thiêu rụi. Chúa đã biết ý định của kẻ thù; và trong vòng 65 năm Ép-ra-im sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đức Chúa Trời truyền bảo vua A-cha hãy cầu xin Ngài ban một dấu hiệu để xác nhận lời hứa, nhưng với lòng bất trung, nhà vua đã từ chối xin một dấu hiệu từ Đức Chúa Trời. Sau đó, Chúa đã ban lời cầu xin đó cho cả nhà Đa-vít và chính Ngài đã ban dấu hiệu. Một con trai được sinh ra bởi một trinh nữ và được đặt tên là EM-MA-NU-ÊN nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

 

Tìm hiểu sâu hơn: Ma-thi-ơ 1:18-25 bày tỏ lời tiên tri của Ê-sai ứng nghiệm ra sao? Câu 23 đã nói về sự kiện giáng sinh chi tiết đến mức nào? Ai sẽ ở cùng con trẻ? Sáng thế ký 3:15 nói gì về sự giáng sinh này? Giăng 1:1,14 gọi ĐẤNG được sinh ra là gì? I Ti-mô-thê 3:16 mô tả ra sao về ĐẤNG đã được bày tỏ đó?

 

Áp dụng: Liệt kê những cách mà bạn có thể diễn tả ý nghĩa về Em-ma-nu-ên, “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” là gì đối với bạn.

 

Thánh ca: (Thánh ca 644)

Em-ma-nu-ên, Em-ma-nu-ên, là Chúa yêu thương cùng ở bên ta. lời hứa xa xưa đã mang cho đời là Đấng yêu thương đến với con người.

 

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, con cám ơn Cha vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời ở quá xa, hay không có tính người. Ngài ở với chúng con!

 

Suy nghĩ cuối cùng: Những người Y-sơ-ra-ên có đức tin mong chờ một sự bày tỏ kỳ diệu qua hướng tìm thứ bảy của mình khi TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh 2013 Tại Điểm Nhóm Tân Lý Đông – Tiền Giang
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Mépu – Bình Thuận