Yêu Thương Bằng Hành Động Cụ Thể – 5/3/2018

1867

 

I Giăng 3:16-18

 16 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. 17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! 

18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.   

Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Bằng chứng tình yêu Chúa Giê-xu dành cho chúng ta là gì? “Bỏ sự sống vì anh em mình” nghĩa là gì? Sứ đồ Giăng đưa ra ví dụ cụ thể nào trong câu 17? Hai yếu tố quan trọng của tình yêu là gì (câu 18)? Ai là người đang cần bạn bày tỏ tình yêu cụ thể hôm nay?

Tình yêu của Chúa Giê-xu được bày tỏ qua việc chết thay cho chúng ta (câu 16a), và chúng ta cũng được kêu gọi để “bỏ sự sống vì anh em mình” (câu 16b). “Bỏ sự sống” nghĩa là hy sinh, từ bỏ điều mình quý nhất như tiền bạc, thì giờ, sức lực, cơ hội, công việc, thú vui… để có thể yêu thương và chia sẻ cho người khác. Bên cạnh đó, chúng ta phải hạ mình, sống khiêm nhường để có thể cảm thông, chấp nhận người khác mà không xét đoán hay thành kiến. Tình yêu luôn luôn đòi hỏi sự hy sinh. Trong khi ông Ca-in lấy đi sự sống của em mình thì Chúa Giê-xu đã hy sinh sự sống Ngài vì tội nhân. Chính lòng biết ơn và kinh nghiệm tình yêu Chúa là động lực giúp chúng ta sống cuộc đời yêu thương. Trong nguyên nghĩa, chữ “anh em” trong câu 16 ở số nhiều, là trường hợp nói chung; nhưng chữ “anh em” trong câu 17 ở số ít, là trường hợp cụ thể. Có thể ngồi trong nhà thờ nói yêu anh em mình chung chung thì dễ, nhưng yêu thương, tha thứ, giúp đỡ, hy sinh một cách cụ thể cho một người thì lại là một vấn đề khác!

“Thấy” (câu 17) trong nguyên nghĩa là nhìn kỹ lưỡng. Một người nhìn biết rõ ràng về nhu cầu của người khác, biết rõ điều Chúa muốn mình làm, nhưng lại dửng dưng với nhu cầu đó, từ chối không giúp đỡ, thì “lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” Không phải ghen ghét anh em mình mới là phạm tội, nhưng chỉ cần bỏ mặc hay dửng dưng với nhu cầu của anh em mình thì chúng ta đã phạm tội rồi. Tình yêu không chỉ bày tỏ trong việc làm nhưng cũng trong lẽ thật (câu 18). Tình yêu thương không phải là hành động một cách ngu dại, thiếu hiểu biết, cả tin, nhưng là thận trọng trong sự hướng dẫn của Thánh Linh để sự giúp đỡ thật sự có ích. Tình yêu không phải là làm điều người khác muốn nhưng là làm điều người đó cần. Hành động yêu thương sẽ làm cho cả người ban cho và người nhận lãnh tốt hơn, biết Chúa hơn, trưởng thành hơn. Chính vì vậy tình yêu cũng phải được bày tỏ bằng sự sửa phạt, răn dạy, kỷ luật, và cả sự từ chối. Yêu thương là một mệnh lệnh được thực hiện bởi một đời sống có sự hiện diện của Chúa và được bày tỏ bằng những hành động cụ thể đem lại ích lợi cho người khác dù phải hy sinh.

Bạn có bằng lòng thuận phục Chúa để bày tỏ tình yêu thương anh em mình qua hành động cụ thể không?

Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời yêu thương, tha thứ. Xin Chúa cho nhiều người được biết Chúa, nhận được sự tiếp trợ, sự chữa lành những thương tổn qua chính đời sống con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 11.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.