Yêu Nhau: Cảm Tạ Chúa –  6/11/2018 

1302

 

Phi-líp 1:1-3

1 Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi-líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự: 2 Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 3 Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi,

Câu gốc: “Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phao-lô nhớ đến Hội Thánh Phi-líp, ông làm gì? Vì sao? Bạn có suy nghĩ và thái độ nào khi nghĩ và “nhớ” về Hội Thánh của mình?

Hội Thánh là hội của những “thánh đồ”. Thế nhưng “thánh đồ” là ai? Có phải là những người hoàn toàn thánh khiết, không lỗi lầm, hay sai trật? Đó chỉ là mục tiêu cuối cùng và là tình trạng thật sự của các “thánh đồ” trong ngày vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ (câu 6). Nhưng khi còn tồn tại trên đất, thì “thánh đồ” là những tội nhân được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua dòng huyết của Chúa Giê-xu Christ, đang trong tiến trình thánh hóa, vẫn đang ở trong trận chiến tâm linh, và vẫn phải tranh chiến với xác thịt tội lỗi mỗi ngày (Rô-ma 7:14-25). Bên cạnh đó, Hội Thánh luôn tồn tại “chiên và dê”, tín hữu thật và giả (Ma-thi-ơ 25:31-33). Chính vì vậy, Hội Thánh luôn có những xung đột và lắm nan đề. Hội Thánh Phi-líp cũng không ngoại lệ. Dù là một Hội Thánh được tiếng tốt về tình yêu thương: đây là nơi duy nhất đã gởi người giúp đỡ, cũng như hỗ trợ Sứ đồ Phao-lô về tài chính khi ông ở tù (Phi-líp 2:25-30; 4:15-16), nhưng tại đây cũng đối diện với những nan đề về giáo lý (3:1-3), và sự bất đồng của hai nhân sự trong Hội Thánh là bà Ê-vô-đi và bà Sin-ty-cơ (4:2-3a). Nhưng mỗi khi nhớ đến anh em, Sứ đồ Phao-lô không hề có một lời than vãn, mà chỉ có lời cảm tạ và biết ơn Chúa.

Dù là người thành lập Hội Thánh Phi-líp và có sức ảnh hưởng to lớn tại đây, nhưng đối tượng mà Sứ đồ Phao-lô luôn biết ơn và cảm tạ khi nghĩ về Hội Thánh chính là “Đức Chúa Trời tôi”. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự, bởi Ngài mới có Hội Thánh, chính Ngài ban cho chúng ta Hội Thánh của Ngài, và cũng bởi Ngài mà mỗi tín hữu được giao thông với nhau trong Hội Thánh. Dù Hội Thánh trên đất có nhiều bất toàn, thì đó cũng là tập thể mà Đức Chúa Trời yêu mến, ngự ở giữa, và là món quà quý giá mà Ngài ban cho chúng ta.

Chúng ta chỉ có thể biết ơn Chúa về Hội Thánh khi nhìn biết con người thật của mình, và tập trung vào những điều tốt đẹp, tích cực, và phước hạnh trong Hội Thánh. Chính chúng ta cũng là một tội nhân, cũng đang trong quá trình thánh hóa, cũng sai trật, cũng phạm lỗi. Và cũng không thể phủ nhận những điều đáng buồn, yếu kém trong Hội Thánh, nhưng chúng ta phải nhìn thấy công việc của Chúa đang bày tỏ trên Hội Thánh, phải lấy tình yêu thương mà đối diện với những sự sai sót và yếu kém đó – “Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Tình yêu trong Hội Thánh bày tỏ qua tinh thần biết ơn và cảm tạ Chúa về Hội Thánh.

Bạn có cảm tạ Chúa khi nghĩ đến anh chị em trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về Hội Thánh Ngài ban cho con. Đó là nơi đã giúp con biết Chúa, tin nhận Chúa, phục vụ Chúa, và là nơi giúp con nhận biết tình yêu của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 18.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org