Yêhôwa Srăng Bi Rai Rup Yang – 28/11/2023

1521

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 50:1-2

Êlan kliăng: “Hưn bi êdah bĕ ti krah phung găp djuê mnuih, mđĭ čhiăm gru leh anăn hưn bĕ, đăm mdăp klei anăn ôh, leh anăn lač: ‘Arăng mă leh ƀuôn Ƀaƀilôn, arăng bi hêñ leh yang Bel, yang Mêrôdak bŏ hŏng klei huĭ. Arăng bi hêñ leh rup krah ñu, rup yang ñu dlưh rai leh.” (Y‑Yêrêmi 50:2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei tal êlâo Aê Diê brei kơ phung Ƀaƀilôn? Mơ̆ng dŭm boh blŭ “hêñ”, “huĭ”… ya klei čiăng lač kơ Ƀaƀilôn? Ya klei hriăm mñă kơ drei kơ bruă dưm klei đăo knang amâo djŏ pô?

Kalđê amâodah Ƀaƀilôn jing dua anăn iêô kơ sa ala mtao. Tal êlâo Ƀaƀilôn dưi thâo hŏng lăn čar nah yŭ dhŭng Asi, ară anei jing nah dhŭng Iraq, anăn krĭng anei mâo phŭn agha mơ̆ng ƀuôn prŏng phŭn Ƀaƀilôn.Tơdah Ƀaƀilôn êdu awăt, phung Kalđê hlăk ti nah ngŏ dhŭng Ƀaƀilôn kluh nao leh anăn plah mmiă, anăn mơ̆ng anăn Ƀaƀilôn leh anăn Kalđê jing anăn iêô kơ sa ala čar. Hlăm ênuk Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi, Ƀaƀilôn jing sa lăn čar mdrŏng sah kơ lĭng kahan leh anăn bruă duh mkra. Ƀiădah anăn amâo djŏ jing klei rơ̆ng kơ diñu nĕ kơ klei bi kmhal mơ̆ng Yêhôwa ôh. Hlăk êlâo, tơdah phung ƀuôn sang ngă soh, Aê Diê ruah leh anăn yua mtao Ƀaƀilôn jing Y‑Nêƀukatnetsar ngă giê hnuăt Ñu čiăng bi kmhal phung ƀuôn sang Ñu. Ƀiădah tơdah Ƀaƀilôn mgao leh anăn ngă soh bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, boh nik klei soh kkuh kơ rup yang, Aê Diê hưn klei bi kmhal kjham kơ phung ƀuôn sang Ƀaƀilôn tơl ala čar anei amâo dưi lŏ krŭ kdơ̆ng ôh.

Hlăm êlan 1-2, klei bi kmhal kơ phung Ƀaƀilôn tal sa amâo djŏ jing klei mgao amâodah ngă jhat kơ phung Yuđa ôh ƀiădah jing klei soh kkuh kơ rup yang. Yang Bel jing sa anăn pia mkăn mơ̆ng Yang Mêrôdak. Yang Bel bi knar hŏng Baal mơ̆ng phung Kanaan, leh anăn mblang jing “Khua Yang”. Bi Mêrôdak jing yang ti dlông hĭn mơ̆ng phung Ƀaƀilôn (êlan 2). Yêhôwa brei thâo yang phung Ƀaƀilôn srăng dlưh rai. Dŭm boh blŭ “hêñ”, “huĭ”… hlăm êlan 2 amâo djŏ čiăng lač kơ rup yang mâo sĭt leh anăn mâo ai tiê, ƀiădah čiăng lač kơ klei bi rai Yêhôwa kơ djuê ana kkuh kơ rup yang anei. Phung Ƀaƀilôn leh anăn phung tue đăo lăn čar mdrŏng sah, êđăp ênang jing kyua klei hơêč hmưi mơ̆ng yang Bel amâodah yang Mêrôdak. Yêhôwa bi rai rup yang diñu čiăng lač kơ djăp klei đăo diñu hlăm rup yang amâo mâo sĭt srăng hêñ, huĭ hyưt, leh anăn dlưh rai.

Dưm klei đăo kơ soh pô snăn hnưm amâodah hnui ăt srăng hêñ kyua klei đăo dlưh rai. Lu blư̆ drei dưm klei đăo pô kơ bruă mă hơĭt kjăp, anôk bruă dôk mâo, ngăn drăp dôk mkăm pioh… leh anăn dŭm klei anăn ngă kơ drei bi ƀuh êđăp ênang. Hlăk anăn ênưih snăk ƀuh kơ pô amâo čiăng kơ Aê Diê ôh. Brei drei thâo răng hlăm klei hdĭp, Aê Diê amâo brei klei guh kơang Ñu kơ ya rup yang mkăn ôh. Brei jih ai tiê kkuh mpŭ kơ Aê Diê leh anăn knŏng hjăn kơ Ñu đuč.

Drei dôk bi mĭn mâo mơ̆ rup yang dôk kiă kriê hlăm ai tiê pô?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Ti Dlông! Kâo hơêč hmưi kơ klei dưi prŏng prĭn Ih hlăm jih jang găp djuê lăn čar. Kâo knŏng kkuh mpŭ kơ Aê Diê Pô Ti Dlông hĭn, êngao kơ Ih, kâo amâo đăo knang kơ hlăm ya rup yang amâo mâo sĭt amâodah ya mta klei mkăn ôh. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Yuav Tsoo Tej Mlom Tawg – 28/11/2023
Bài tiếp theoĐức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng – 28/11/2023