Xin Ý Cha Được Nên – 1/10/2022

4382

 

 

Ma-thi-ơ 26:36-46

“Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (câu 39).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Giê-xu vào vườn Ghết-sê-ma-nê với ai và với tâm trạng ra sao? “Chén” Chúa đề cập là gì? Tại sao Ngài không muốn uống? Hai lời cầu nguyện sau khác với lời cầu nguyện đầu tiên như thế nào? Chúng ta học được gì về tinh thần vâng phục Đức Chúa Cha của Chúa Giê-xu?

Chúa Giê-xu thường dẫn các môn đệ vào vườn Ghết-sê-ma-nê trên núi Ô-li-ve để nghỉ ngơi và cầu nguyện (Lu-ca 22:39), nhưng lần cuối cùng này rất khác biệt. Trong tâm trạng buồn rầu tột độ, Chúa chỉ dẫn ba môn đệ thân tín đi với Ngài. Đến nơi, Chúa đi xa hơn một chút, quỳ sấp mình xuống, kêu cầu khẩn thiết cùng Đức Chúa Cha, mà Ngài gọi thân mật là A-ba, “xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con mà theo ý muốn Cha”. Đây là chén thịnh nộ (Ê-sai 51:17) của Đức Chúa Trời công chính trao cho Chúa Giê-xu khi Ngài chịu chết thế cho tội nhân (II Cô-rinh-tô 5:21). Sự tranh chiến nội tâm của Chúa Giê-xu rất mãnh liệt, mồ hôi Ngài đổ ra như những giọt máu, một thiên sứ phải hiện đến thêm sức cho Ngài! (Lu-ca 22:43-44).

Chúa Giê-xu xin được khỏi uống chén không phải vì Ngài sợ đau đớn hoặc sợ chết. Chính Chúa đã nhiều lần báo trước cho các môn đồ rằng Ngài sẽ đi lên thành Giê-ru-sa-lem, bị vu cáo, bị kết án tử hình, bị giao nộp cho người La Mã để đóng đinh trên cây thập tự (Ma-thi-ơ 16:21; 17:22-23; 20:17-19). Dầu biết trước những điều đó nhưng Chúa vẫn không nao núng, cương quyết đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Lý do đích thực là Ngài không muốn bị phân cách với Đức Chúa Cha khi phải gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Trước khi tắt hơi, Chúa Giê-xu than rằng: “Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con!” (Ma-thi-ơ 27:46 BTTHĐ).

Trong lời cầu nguyện lần thứ nhì, Chúa Giê-xu nhận biết không có giải pháp nào khác ngoài thập tự giá, nên Ngài hoàn toàn đầu phục “xin ý Cha được nên”. Khi cầu nguyện lần thứ ba, Chúa cũng tái khẳng định sự đầu phục của Ngài y như lần trước. Dù không muốn bị Đức Chúa Cha ngoảnh mặt khi mang thế tội cho nhân loại, nhưng Chúa Giê-xu vẫn thuận phục “uống chén” Cha Ngài đã định!

Trong Kinh Thánh, có nhiều nhân vật đã phải chọn lựa giữa ý Chúa và ý muốn cá nhân như ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:1-3), ông Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:10), Tiên tri Giô-na (Giô-na 1:1-3) v.v… Mỗi chúng ta ngày nay cũng đã, đang, và sẽ gặp những tình huống khiến chúng ta phải có sự chọn lựa tương tự. Noi gương Chúa Giê-xu, chúng ta hãy hết lòng đầu phục ý Chúa, dù muốn hay không, dù hiểu hay chưa hiểu. Hãy vững tin rằng những gì Chúa đã hoạch định, Ngài sẽ luôn ban kết quả tốt nhất cho con cái Ngài khi chúng ta thuận phục ý Chúa.

Bạn có thuận phục ý Chúa trọn vẹn như lời cầu nguyện “ý Cha được nên ở đất như trời” không?

Lạy Cha Thiên Thượng, con xin thuận phục theo chương trình Cha hoạch định cho con. Xin giúp con xác quyết đó là chương trình bình an chớ không phải tai họa, để ban cho con một tương lai và hy vọng đầy phước hạnh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 25

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAkâo Klei Ama Čiăng Srăng Jing – 1/10/2022
Bài tiếp theoMloog Lus Tuag Nthi – 2/10/2022